Psikoterapi ruh, can, nefes anlamına gelen “psyche” sözcüğü ile iyileştirme ve tedavi etme anlamlarına gelen “therapia” sözcüğünün birleşiminden meydana gelmektedir. Yani kelime kökeni “ruhsal tedavi” kavramına dayanır. Psikoterapi, çeşitli psikolojik problemleri ve duygusal sıkıntıları konuşma vb. yöntemlerle tedavi etme yoludur. Alt yapısı psikoloji bilimine dayanır ve ancak psikoloji ve psikoterapi eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır.

Psikoterapi aynı zamanda bir yolculuktur. İnsan varlığı üzerine, insanın düşünce, davranış ve duyguları üzerine eğitim almış bir uzmanın eşlik ettiği kişisel bir yolculuk...Bu yolculuk kişinin başvuru sebebi olan ilk şikayetinin azaltılması hatta yok edilmesi hedefi ile başlar ve kişinin hayatında yaşadığı tüm duygusal ve davranışsal sorunları kontrol altına almakla devam eder. http://www.adapsikoloji.com/

Psikoterapide sistemli bir diyalog vardır ve önemli sorular aracılığıyla kişinin kendini, sorunlarının kaynağını ve çözüm yollarını keşfetmesi sağlanır. Terapi ortamı her şeyden önce kişinin yargılanmadan dinlenildiği ve anlaşılmaya çalışıldığı güvenli bir ortamdır. http://www.adapsikoloji.com/

Başarılı bir terapinin ilk koşulu sıcak, destekleyici, aynı zamanda yargılayıcı olmayan bir terapi ortamı ve terapist ile danışan arasındaki güvenli ilişkidir. Ancak bu koşullarda kişi, başlangıçta bir yabancı olan terapiste en bilinmedik ya da incinmiş yanlarını açabilir.

Psikoterapi alanında farklı teknikler kullanan terapistler vardır. Kişinin yaşadığı sorunla ilgili en uygun terapi tekniğinin kullanılması hedeflere ulaşılmasını hızlandırır.