Deborah, görünüşünü değiştirmeden Yr'ye girebildiği ya da Yr'nin inanılmaz boyutlardaki derinliklerinden yukarı çıkabildiği için, dokuzuncu yaşgününde Yr biçim değiştirme gücü armağan etmişti ona. Bir yıl kadar yabanıl at ya da bronz tüylü kocaman bir kuş biçiminde yaşamıştı. Deborah Dr. Fried'e bir zamanlar kuş kimliğini çirkin ve nefret edilen kız görüntüsünden kurtarmış olan Yrece büyü sözlerinden bir bölümü aktardı:

''e, quio quio quaru ar Yr aedat
temoluqu 'braown elepr' kyryr...
(Tüylü kanatlarımla süzülüyorum
ve şarkılar söylüyorum uykunun
uçurumları üzerinde . . . )