Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fobiler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Guest's Avatar
  Guest started a topic Fobiler

  Fobiler

  HAPTOFOBI(dokunulmaktan korkma)
  HARPAKSOFOBI(hırsızlardan yada bir suçun kurbanı olmaktan korkma)
  HELYOFOBI(güneşten korkma)
  HEMATOFOBI(kan korkusu)
  HERPETOFOBI(sürüngenlerden korkma)
  HIDROFOBI(sudan yüzmekten yda boğulmaktan korkma)
  HIGROFOBI(nemden yada yağmurdan korkma)
  HIPEGİYAFOBI(sorumluluktan korkma)
  HIPNOFOBI(uyumaktan korkma)
  HİPOFOBİ(atlardan korkma)
  HOMİKLOFOBİ(sisten korkma)
  HOMOFOBİ(eşcinsellerden korkma)
  İHTİYEFOBİ(balıklardan korkma)
  JİNEFOBİ(kadınlardan korkma)
  KAKOFOBİ(çirkinlikten çirkin şeylerden korkma)
  KAKORAFİYAFOBİ(başarısız olma korkusu)
  KANSEREFOBİ(kanser olmaktan korkma)
  KARDİYOFOBİ(Kalp hastalığından korkma)
  KARNOFOBİ(etten korkma)
  KATAGELOFOBİ(Dalga geçilmekten korkma)
  KEMOFOBİ(kimyasal madde korkusu)
  KEYMAFOBİ(kıştan ve soğuktan korkma)
  KİMOFOBİ(dalgalardan korkma)
  KİNOFOBİ(köpeklerden korkma)
  KLİMAFOBOKOBİ(merdivenden düşmekten yada merdivenden korkma)
  KLOSTOROFOBİ(kapalı yer korkusu)
  KOPROFOBİ(dışkı korkusu)
  KOULROBOFOBİ(Palyaçolardan korkma)
  KREMNOFOBİ(yüksek yamaçlardan yada uçurumlardan korkma)
  KRİYOFOBİ(buzdan yada donmaktan korkma)
  KRONOMENTROFOBİ(saatlerden korkma)
  KSANTOFOBİ(sarı renkten korkma)
  KSENOFOBİ(Yabancılardan korkma)
  KSİLOFOBİ(tahta şeylerden yada,ormanlardan korkma)


  LIMNOFOBI(göllerden korkma)
  LITIKAFOBI(davalardan ve mahkemelerden korkma)
  LOGOFOBI(belirli sözcüklerden korkma)
  LÖKOFOBI(beyaz renkten korkma)
  MANYOFOBİ(delirmekten korkma)
  MASTİGOFOBİ(cezalandırılmaktan korkma)
  MEKANOFOBİ(makinelerden korkma)
  MELANAFOBİ(siyah renkten korkma)
  MİKROBİYOFOBİ(mikroplardan korkma)
  MİZOFOBİ(kirlilikten korkma)
  MONOFOBİ(yalnızlıktan korkma)
  MUSOFOBİ(farelerden korkma)
  NEKROFOBİ(cesetten korkma)
  NELOFOBİ(camdan korkma)
  NİKTOFOBİ(Geceden korkma)
  NOZOKOMEFOBİ(hastanelerden korkma)
  NÜDÜFOBİ(çıplaklıktan korkma)
  OBESOFOBİ(şişmanlamaktan korkma)
  OFİDİYOFOBİ(yılanlardan korkma)
  OKOFOBİ(taşıt araçlarından korkma)
  OSMOFOBİ(belirli kokulardan korkma)

 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Canlı canlı toprağa gömülme korkusu (tapofobi)
  Ateş korkusu (pirofobi)
  Giyecek korkusu (endofobi)
  Yenilik korkusu (kainatetofobi)
  Sivri cisim korkusu (amofobi)
  Karanlık korkusu (kenofobi)
  Dışkı korkusu ( koprofobi)
  Yamaçtan iniş korkusu (orofobi)
  Toplum içinde yüz kızarması korkusu (ertirofobi)
  Beyaz sayfa korkusu (lökoselofobi)
  Yabancı kokusu (xenofobi)
  Tozi pislik korkusu (mizofobi)
  Herşeyden korkma korkusu (pontofobi)
  Korkudan korkma korkusu (fabofobi)


  agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
  agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
  ailurofobi: kedilerden korkma
  akluofobi: karanlıktan korkma
  akrofobi: yüksek yerlerden korkma
  akustikofobi: belirli seslerden kokrma
  algofobi: acı çekmekten korkma
  amatofobi: toz korkusu
  amnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkma
  androfobi: adamlardan korkma
  anemofobi: fırtına korkusu
  antlofobi: sel korkusu
  antropofobi: insanlardan korkma
  apifobi: arılardan korkma
  arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
  araknofobi: örümceklerden korkma
  aritmofobi: sayılardan korkma
  asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
  astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
  astrafobi: şimşek korkusu
  ataksofobi: düzensizlikten korkma
  atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
  aviofobi: uçuş korkusu
  ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma


  batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
  batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
  belonefobi: iğnelerden korkma
  bibliyofobi: kitaplardan korkma
  bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma
  brontofobi: gökgürültüsünden korkma
  datafobi: veriden korkma
  dentofobi: dişçiden korkma
  dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
  eisoptrofobi: aynalardan korkma
  elektrofobi: elektrikten korkma
  emetofobi: kusmaktan korkma
  entomofobi: böceklerden korkma
  epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
  eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
  erotofobi: cinsellik korkusu
  farmakofobi: ilaçlardan korkma
  fazmofobi: hayaletlerden korkma
  febrifobi: yüksek ateşten korkma
  filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
  filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
  fobofobi: korkmaktan korkma
  fotofobi: ışıktan korkma
  gametofobi: evlenmekten korkma
  gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
  gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
  glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
  haptofobi: dokunulmaktan korkma
  harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
  helyofobi: güneş'ten korkma


  hematofobi: kan korkusu
  herpetofobi: sürüngenlerden korkma
  hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
  higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
  hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
  hipnofobi: uyumaktan korkma
  hipofobi: atlardan korkma
  homiklofobi: sisten korkma
  homofobi: eşcinsellerden korkma
  ihtiyofobi: balıklardan korkma
  islamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma
  jinefobi: kadınlardan korkma
  kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
  kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
  kanserofobi: kanser olmaktan korkma
  kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
  karnofobi: etten korkma
  katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
  kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
  keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
  kimofobi: dalgalardan korkma
  kinofobi: köpeklerden korkma
  klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
  klostrofobi: kapalı yer korkusu
  koprofobi: dışkı korkusu
  koulrofobi: palyaçolardan korkma
  kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
  kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
  kronomentrofobi: saatlerden korkma
  ksantofobi: sarı renkten korkma
  ksenofobi: yabancılardan korkma
  ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma
  limnofobi: göllerden korkma
  litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
  logofobi: belirli kelimelerden korkma
  lökofobi: beyaz renkten korkma
  manyofobi: delirmekten korkma
  mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
  mekanofobi: makinelerden korkma
  melanofobi: siyah renkten korkma
  mikrobiyofobi: mikroplardan korkma
  mizofobi: kirlilikten korkma
  monofobi: yalnızlıktan korkma
  musofobi: farelerden korkma
  nekrofobi: cesetten korkma
  nelofobi: camdan korkma
  niktofobi: geceden korkma
  nozokomefobi: hastanelerden korkma
  nüdofobi: çıplaklıktan korkma
  obesofobi: şişmanlamaktan korkma
  ofidiyofobi: yılanlardan korkma
  okofobi: taşıt araçlarından korkma
  osmofobi: belirli kokulardan korkma
  pantofobi: her şeyden korkma
  papirofobi: kağıttan korkma
  paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
  patofobi: hasta olmaktan korkma
  pedofobi: çocuklardan korkma
  peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
  penyafobi: fakirlikten korkma
  pirofobi: ateşten korkma


  plakofobi: mezar taşlarından korkma
  pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
  politikofobi: politikacılardan korkma
  porfirofobi: mor renkten korkma
  potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
  potofobi: alkollü içeceklerden korkma
  pteronofobi: kuş tüyünden korkma
  pupafobi: kuklalardan korkma
  radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
  ranidafobi: kurbağalardan korkma
  selenofobi: ay'dan korkma
  siderofobi: yıldızlardan korkma
  simetrofobi: simetriden korkma
  skiofobi: gölgelerden korkma
  sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
  soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
  tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
  takofobi: yüksek hızdan korkma
  talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
  tanatofobi: ölümden korkma
  teknofobi: teknolojiden korkma
  teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
  termofobi: ısıdan korkma
  testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
  tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
  otomofobi: ameliyat olmaktan korkma
  toksifobi: zehir korkusu
  topofobi: belirli yerlerden korkma
  travmatofobi: yaralanmaktan korkma
  trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
  triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
  tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
  trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma
  ürofobi: sidikten korkma
  xenofobi: yabancılardan korkma
  venereofobi: zührevi hastalıklardan korkma
  venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
  vermifobi: solucanlardan korkma
  zelofobi: kıskançlıktan korkma
  zoofobi: hayvanlardan korkma
  Last edited by *SunRaider*; 17-02-2012, 04:09 PM.

  Leave a comment:

İşleniyor...
X