Bu konunun faydasını göreceklerini düşündüğümden ve daha fazla kişiye ulaşmasını istediğimden ayrı bir başlık olarak açmayı uygun gördüm.

Tek başına bütün sorunları çözmez fakat çözüm için büyük katkı sağlar.

Freud İd, ego ve süper egodan bahsetmiştir. İd, insanların biyolojik yönünü temsil eder. Ego, bilinçli psikolojik yönünü, süper ego ise insanların toplumsal yönünü temsil eder. Bu üç psikolojik bileşen aynı zamanda kaygıya kaynaklık eder.

İd biyolojik kaygıların kaynağıdır. Anksiyete ve fobilerin bedensel semptomlarına bakan kısmı bu kaygı türüne bakar. Bu kaygı türünün ismi Nerotik kaygıdır. Yani sinir sistemi tabanlı kaygıdır. Bu tür kaygılar istemsizdir kontrol edilemez. Sosyal fobikler bedensel semptomları yoğun bir şekilde yaşar. terleme, titreme, kızarma ... vs gibi

Süper ego ahlaki kaygıların kaynağıdır. Süper egosu katı olan bir insan çok yoğun suçluluk duygusu yaşar. Sosyal fobiklerde bu kaygı türü de yoğun bir şekilde yaşanır. Yaptığı her şeyin kusurlu ve problemli olduğunu var sayar. Bu yüzden aşırı pişmanlık yaşar.

Bu tür kaygılar sağlıksız kaygılardır. Bu kaygılarla başa çıkmanın yolu egoyu güçlendirmektir.

Ego bilinçli ve farkında olduğumuz tüm yönlerimizi kapsar. Bu bileşenden gelen kaygılar gerçekçi kaygılardır. Duruma orantılı kaygı yaşanır. Kaygı olmayan durumlarda ise kaygı fazla yaşanmaz. Gerçekçi kaygılar sağlıklı şekilde yaşanan kaygılardır. Bu tür kaygılarda problem aranmaz.

Biyolojik ve ahlaki kaygılarla başa çıkmanın yolu egoyu güçlendirmektir. Yani farkındalık kazanmak ve bilinçli hale gelmektir. Ego güçlendiğinde id ve süper ego arasında denge kurar. İd den gelen ihtiyaçları daha makul bir düzeyde karşılanmasını sağlar. Sosyallik, arkadaş ilişkileri, eş bulma.. vs gibi. süper egonun insafsızca yargılama durumunu ortadan kaldırır. Bu sayede gereksiz yere suçluluk duymamış oluruz. Vijdanımız bizi olur olmaz durumlarda rahatsız etmez.

kişiliğimizi oluşturan bu bileşenleri iyi tanıdığımızda neyle mücadele edeceğimizi de iyi biliriz. Gereksiz yere suçluluk duymaktan kurtulur, semptomlarımıza başka anlamlar yüklemeye ihtiyaç duymayız. Bilinçlendikçe kaygılarımızın gerçekçi olup olmadığını iyi farkeder iç gerginliğimizi azaltırız.

Sosyal fobiklere yardımcı olması dileği ile....