Duyuru

Collapse
No announcement yet.

sosyal fobi belirtileri... katogorik sınıflandırılması

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • sosyal fobi belirtileri... katogorik sınıflandırılması

  ihtiyaç nedir onu bir tanımlayalım önce....

  ihtiyaç organizmamızın gereksinim duyduğu ve gidermesi ile organizmanın rahata kavuştuğu karşılanmadığı zaman ise gerilime neden olduğu gereksinimler bütünüdür.....
  ihtiyaç bilişsel bir süreç değil içsel bir duyumdur....

  sosyal fobi konusuna geri dönersek, sosyal fobiler sosyal etkileşim ve iletişime bağlı gereksinimleri nevrotik düzeyde yaşarlar.... bu ihtiyaçlar her insanda vardır.... ama sosyal fobiler bu ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamazlar.... bu durum yüzünden sosyal etkileşim ve iletişim gereksinimleri sosyal fobililer için nevrotik gereksinimler haline gelir...

  örneğin anlaşılma ihtiyacını her insan içinde yaşar.... normal insanlar bu ihtiyacını karşılarken, sosyal fobili insanlar çoğu zaman karşılayamazlar.... bu yüzden anlaşılma ihtiyacı sosyal fobiler için nevrotik bir ihtiyaçtır...

  sosyal fobiler nelere ihtiyaç duyarlar.... :roll:

  sosyal fobiler yakın çevresi tarafından sosyal kabule gereksinim duyarlar... kabul edilmek sosyal fobiler için ciddi bir gereksinimdir.... kabul edilme ihtiyacını karşılamak sosyal fobiler için zordur... yaşadığı anksiyete ile insanlara etkili bir şekilde yaklaşayamayan sosyal fobili birey bu ihtiyacını doyumlu bir şekilde karşılayamaz.... bu ihtiyacı bu yüzden nevrotik düzeye ulaşır...

  sosyal fobiler başkaları tarafından kusurlu bir imaj ile algılanmamanın gereksinimini yaşarlar.... başkaları tarafından yanlış algılanılmak sosyal fobililer için çok kötü bir durumdur... bu duruma maruz kalınma anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur... örnek; dengesiz nasıl davranacağını bilemeyen bir insan diye algılanan ve bunu hisseden sf li yoğun bir anksiyete yaşar.... bu durum sf liler için felaket bir durumdur.... bu ihtiyaçın karşılanması da sosyal etkileşime bağlı gerçekleşir... fakat sf liler bahsettiğim tarzda tehlikeli durumlar nedeni ile sosyal etkileşime giremezler.... bu yüzden de bu ihtiyacını karşılayamazlar.... bu ihtiyaçta anlattığım nedenlerden dolayı sf liler için nevrotik boyuta ulaşır....

  sosyal fobili insanlar ilgi ihtiyacı duyarlar.... ilgilenilmek te her insan için bir gereksinimdir... sosyal etkileşim nedeni ile çoğu insan bu ihtiyacını giderirken sf liler sosyal etkileşime giremedikleri için bu ihtiyacını karşılayamazlar.... durumla uyumlu ve ahengli dönüt verememe kaygısı nedeni ile sosyal etkileşime girememeyen.... girdiği zamanda iletişimin ritmine uygun bir konuma kendini sokamayan sosyal fobili bireylerin bu ilgi ihtiyacını ciddi anlamda tatmin edemeyişleri bu ihtiyacında nevrotik boyuta taşınmasına neden olur... bunun sonucunda da sosyal fobililer aşırı yanlızlık ve yalıtılmışlık duyguları yaşarlar....

  sosyal fobili bireyler güven gereksinimi yaşarlar.... güven sosyal fobililer için güvenli insaların bulunduğu durumlar olarak algılanır... dışarı çıktığı zaman dışlanma yaşamak istemezler.... alaya maruz kalmak istemezler... bu gibi olguların var olduğu bir çevrede bulunmak sosyal fobililer için çok zordur... yanılsamalı algıları yüzünden sosyal fobililer dış ortamları güvensiz olarak algılarlar.... bu yüzden dıuşarı çıkıp ortamlara pek girmezler.... bu gereksinimi de karşılanamayan sosyal fobililer, bu greksinimide nevrotik düzeyde iç dünyalarında yaşarlar....


  sosyal fobili bireyler anlaşılma gereksinimi duyarlar..... davranışları sosyal uyumlu insanların davranışlarından farklı tarzda yapılandığı için bu alışılmış dışı davranışlarının nedenleri çoğu insan tarafından anlaşılamaz..... bu anlaşılamama durumu ile sosyal fobili bireyler uyumlu bir etkileşimin içine giremezler..... sosyal fobilerin alışılmış dışı davranışları yanlış anlaşılma riskini taşır.... ve kimi zamanda yanlış algılanır... bu yanlış anlgılanma durumu sosyal fobilerin istemediği bir şeydir... ve anksiyeteyi tetikleyici etkileri vardır.... bunun yanında sosyal fobili bnireyler kendilerini ifade etmekte zorluk yaşarlar..... bu durumda anlaşılmamaya neden olabilir... bu anlattığım nedenlerden dolayı anlaşılma gereksinimi sosyal fobiler için nevrotik bir ihtiyaçtır....

  sosyal fobili bireyler özgüven gereksinimi duyarlar... kendi sosyal yeteneklerine karşı inançları düşüktür... iletişimi başlatma sorunu yaşarlar, partiler gibi sosyal çevrelerin bulunduğu mekanlara gitmezler.... yakın ilişkilerde oluşan sıcak muhabbete uyum sağlayamazlar... bunlara benzer bir çok sosyal içerikli sorunlu davranışlara sahip olduklarına inandıkları için sosyal etkileşim yönüne bakan özgüveleri çok düşüktür.... özgüven duygusu bir gereksinimdir.... bu gereksinimde gerekli boyutta karşılanmadığı zaman nevrotik ihtiyaç boyutuna ulaşır....

  sosyal fobili bireyler sevilme ve değer görme gereksinimi yaşarlar... insanlar tarafından değerli bulunma... onlar tarafından sevilme ve kabul edilme sosyal fobililerin çok ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir.... yaşadığı anksiyete yüzünden yakın ilişki geliştiremeyen sosyal fobili bireyler çoğunlukla bu gereksinimide karşılayamazlar.... iç dünyalarında ketlenme yaşadıkları için, kendini diğer insanlara net olarak açamadıkları için bu ihtiyaçlarıda nevrotik boyuta ulaşır....

  sosyal fobili bireyler beyenilme gereksinimi duyarlar... değişik nedenlerden dolayı kendini beyenmeyen sosyal fobili bireyler başkaları tarafından beyenilme gereksinimi duyarlar.... başkalarının ınları beyenmesi beyenilecek bir insan olduğunun ıspatı gibi olur.... başkaları tarafından beyenildiği zaman beyenilen biriyim inanışı kalplarine doğar.... sosyal etkileşim içinde fazla olmadıkları için beyenilme gereksinimleri de fazla karşılanmaz bu yüzden bu ihtiyaçta nevrotik düzeyde duyumlanır....

  sosyal fobili bireyler karşı cinsine gereksinim duyarlar.... sosyal yaşam içinde bulunan insanların sevdiği ve kabul gördüğü bir sevgilisi çoğunlukla vardır.... sosyal fobili bireyler karşı cinsle karşılanacak duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için karşı cinse açılamazlar.... bu yüzden eş veya sevgili gereksinimini de nevrotik düzeyde yaşarlar....

  sosyal fobili bireyler sorunsuz davranışlar ve tutumlar geliştirme gereksinimleri duyarlar.... davranışlarında anksiyete nedeni ile tutukluk veya donukluk olabilir.... bu gibi durumlarda sosyal fobili bireyler kendilerini yetersiz hissederler..... tam bir insan olabilmek için sorunsuz davranışlara sahip olma kanısını taşırlar.... kendi davranışlarını sürekli kusurlu olarak algıladıkları için bu gereksinimleride doyuru bir şekilde karşılanmaz.... ve nevrotik boyuta ulaşır......

  ihtiyaçlar uzun süre karşılanmadığı zaman nevrotik gerilime neden olurlar.... nevrotik gerilime ulaşmış her bir ihtiyaç sahibini nevrotik sorunların içine iter.... duygular, düşünceler, inanışlar, davranışlar, insana dair ne varsa hepsi doğal dengesinden sapar.... kişi iç dünyasında tam bir kaosun içine saplanır.... ve patolojik psikoloji semptonları içindedir artık.... iç depremler ve kısır döngülerle dolu bir yaşamın kapısı ona açılmış.... bu yapı kendi kendine besleyen ve geliştiren ve sahibini yok edecek bir potansiyeli içinde barındıran bir yapıdır.... çözüme ulaşmak bu bireylerin en büyük gereksinimidir....

 • #2
  sosyal fobili bireyler sorunsuz davranışlar ve tutumlar geliştirme gereksinimleri duyarlar.... davranışlarında anksiyete nedeni ile tutukluk veya donukluk olabilir.... bu gibi durumlarda sosyal fobili bireyler kendilerini yetersiz hissederler..... tam bir insan olabilmek için sorunsuz davranışlara sahip olma kanısını taşırlar.... kendi davranışlarını sürekli kusurlu olarak algıladıkları için bu gereksinimleride doyuru bir şekilde karşılanmaz.... ve nevrotik boyuta ulaşır......
  tehrapy bu en önemlisi benim için.


  sosyal fobiler başkaları tarafından kusurlu bir imaj ile algılanmamanın gereksinimini yaşarlar.... başkaları tarafından yanlış algılanılmak sosyal fobililer için çok kötü bir durumdur... bu duruma maruz kalınma anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur... örnek; dengesiz nasıl davranacağını bilemeyen bir insan diye algılanan ve bunu hisseden sf li yoğun bir anksiyete yaşar.... bu durum sf liler için felaket bir durumdur.... bu ihtiyaçın karşılanması da sosyal etkileşime bağlı gerçekleşir... fakat sf liler bahsettiğim tarzda tehlikeli durumlar nedeni ile sosyal etkileşime giremezler.... bu yüzden de bu ihtiyacını karşılayamazlar.... bu ihtiyaçta anlattığım nedenlerden dolayı sf liler için nevrotik boyuta ulaşır....


  birde bu ızdırap veren bir durum ve benim fikrim depresyonu tetikliyen bir durum.

  Yorum


  • #3
   anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

   anksiyeteyi ortaya çıkaran durumları ele alalım şimdi ....

   bir insan evlenmiş ve çocukları olmuş..... ama işten çıkarılmış..... iş bulamıyor.... borçlar birikmiş.... market artık borçla gıda vermiyor.... iş bulma ihtimali yok...... yemek bulma ihtimali yok..... eş, çoluk çocuk herkes aç.... ve uzun sürede yemek bulamama ihtimali ciddi bir kaygının oluşmasına neden olacaktır...... zaruri ihtiyaçların karşılanmama tehlikesi derin bir endişenin doğmasına neden olur.....

   yukarıda verdiğimiz örnek gibi sosyal fobi ihtiyaçlarının karşılanmaması tehlikeli durumları anksiyeteyi tetikleyen durumlardır....

   sosyal kabul gereksinimi :arrow: reddedilme ve dışlanma tehlikesi ; sosyal fobili bireyler reddedilme ve dışlanma durumlarında anksiyete yaşarlar.... reddedilme ve dışlanma sosyal kabul ihtiyacının karşılanmamasına neden olan çok ciddi iki aşılması zor settir..... iç ketlenme ve kendini açamama nedenleri ile bu ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan bireyler reddedilme ve dışlanma durumunda dış engelle de karşılaşmaktadırlar.... sosyal kabul ihtiyacının karşılanması ciddi tehlikeye girmiş demektir.......

   olumlu imaj ile algılanma gereksinimi :arrow: olumsuz imaj ile algılanma (rezil olma) tehlikesi; sosyal fobili bireyler insanların kendilerini sorunlu bir insan olarak algılanmasını istemezler... ama gerek davranışlarından gelen nedenler, gerek iç dinamiklerinden gelen nedenler, gerek dış etkenlerden gelen nedenlerden dolayı olumsuz imaj ile algılanma tehlikeli durumu anksiyeteyi tetikleme nedeni olabilir... olumsuz olarak algılandığı zaman kolaylıkla itilip kakılacak ve dalga geçilecek kişi olurum inancı geliştirirler.... olumsuz bir imaj ile algılanmak ve bu nedenle rezil olmak çok ciddi tehlikeli bir durumdur onlar için....

   ilgi gereksinimi :arrow: terkedilme tehlikesi ; ilgi gereksinimi yaşayan sosyal fobili bireyler terkedilme tehlikesi durumlarında anksiyete yaşarlar.... umursamazlık, davet edilmeme, hal hatır sorulmaması, seslendiğin zaman dikkate alınmama durumlarına maruz kalmak sosyal fobili bireyler için ciddi bir tehlikedir.... ilgi ihtiyacına engel durumlar diye algılanan bu durumlara maruz kalma riski sf lilerin anksiyetesinin ortaya çıkması için yeterli bir durumdur....

   güven ihtiyacı :arrow: saldırıya açık olma durumu ; kendilerini sözel ve bedensel savunmalarda yetersiz hisseden sf li bireyler saldırı içerikli ( aşağılanma, lafla saldırıya maruz kalma) durumlara maruz kalma teklikesinin varlığında anksiyete yaşarlar... kendini savunamama korkusu yaşarlar....

   anlaşılma gereksinimi :arrow: yanlış anlaşılma tehlikesi ; anlatımda ketlenme yaşayan ve davranışlarından yanlış anlaşılacağından korkan sf li bireyler anlaşılma gereksinimi duyarlar.... anlaşılmak onlar için rahatlatıcı bir durumdur.... yaptığı hataları açıklama ihtiyacı duymayacaklardır.... ama yanlış anlaşılmaya neden olacak durumlarda ise nedenlerini anlatmakta zorluk yaşayacakları için bu durum ciddi anksiyete kaynağıdır.....

   özgüven gereksinimi :arrow: kendini gerçekleştirememe durumu; istediklerini yapma noktasında sorun yaşayan sf li bireyler yanlış yaparsam ve kötü sonuçların doğmasına neden olursam içsel ketlenmesi ile sorun yaşarlar.... yaşamak istediği gibi hayatı yaşayamama tehlikesi anksiyetenin doğmasına ciddi bir nedendir....

   sevilme ve değer görme gereksinimi :arrow: aşağılanma ve alaya maruz kalma tehlikesi sosyal fobili bireyler kendilerini değerli bulmazlar ve kendi benlik algılarına karşı olumsuz yüklemeleri vardır.... aşağılayıcı tutum geliştiren insanların bu davranışlarına maruz kalma riski anksiyeteyi tetikleyen bir durumdur.... olumsuz yapılanan benlik algısının gerçek olduğunu destekler bir ıspat gibi algılanır.... aşağılanma ve alay edilme durumu ciddi tehlikeler içerir bu bireyler için....

   karşı cinsin ilgisi gereksinimi :arrow: duygusal reddediliş ; karşı cinsle iletişime geçmek sf li bireyler için zordur.... kabul edilmicek bir insanım algısına sahip bu bireyler karşı cinsi tarafından duygusal kabul edilmeyeceğini düşünürler.... karşı cinse duydukları ilgiden reddediliş ciddi bir tehlikedir.... eş veya flört etme imkanının olmıyacağı imasıdır bir nevi.. karşı cinsten bekledikleri duygusal ihtiyaçların karşılanmaması durumu ve ilgi beklediği karşı cins tarafından reddediliş anksiyeteyi doğuracak bir durumdur...

   kusursuz davranış gereksinimi ve hata yapma tehlikesi ; davranışlarının normal dışı şekillenmesi ve anksiyete nedeni ile kontrolsüz davranışları yapma eyilimi sosyal fobili bireyler için ciddi sorundur.... sosyal açılımı engelleyen nedenlerin başında davranışlarının kusurlu olması kanısını taşıyan bu bireylerin hatalı davranış yapması durumu ciddi tehlike arzeder.... olası hatalı davranış yapabilme durumu ( toplum içinde akışkan konuşamama ve diyeceklerini unutma) anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur....

   Yorum


   • #4
    Orjinal yazı sahibi: bydead
    sosyal fobili bireyler sorunsuz davranışlar ve tutumlar geliştirme gereksinimleri duyarlar.... davranışlarında anksiyete nedeni ile tutukluk veya donukluk olabilir.... bu gibi durumlarda sosyal fobili bireyler kendilerini yetersiz hissederler..... tam bir insan olabilmek için sorunsuz davranışlara sahip olma kanısını taşırlar.... kendi davranışlarını sürekli kusurlu olarak algıladıkları için bu gereksinimleride doyuru bir şekilde karşılanmaz.... ve nevrotik boyuta ulaşır......
    tehrapy bu en önemlisi benim için.


    sosyal fobiler başkaları tarafından kusurlu bir imaj ile algılanmamanın gereksinimini yaşarlar.... başkaları tarafından yanlış algılanılmak sosyal fobililer için çok kötü bir durumdur... bu duruma maruz kalınma anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur... örnek; dengesiz nasıl davranacağını bilemeyen bir insan diye algılanan ve bunu hisseden sf li yoğun bir anksiyete yaşar.... bu durum sf liler için felaket bir durumdur.... bu ihtiyaçın karşılanması da sosyal etkileşime bağlı gerçekleşir... fakat sf liler bahsettiğim tarzda tehlikeli durumlar nedeni ile sosyal etkileşime giremezler.... bu yüzden de bu ihtiyacını karşılayamazlar.... bu ihtiyaçta anlattığım nedenlerden dolayı sf liler için nevrotik boyuta ulaşır....


    birde bu ızdırap veren bir durum ve benim fikrim depresyonu tetikliyen bir durum.
    evet sorunları teker teker nasılda buluyoruz dimi bydead...

    Yorum


    • #5
     karşı cinsin ilgisi gereksinimi duygusal reddediliş ; karşı cinsle iletişime geçmek sf li bireyler için zordur.... kabul edilmicek bir insanım algısına sahip bu bireyler karşı cinsi tarafından duygusal kabul edilmeyeceğini düşünürler.... karşı cinse duydukları ilgiden reddediliş ciddi bir tehlikedir.... eş veya flört etme imkanının olmıyacağı imasıdır bir nevi.. karşı cinsten bekledikleri duygusal ihtiyaçların karşılanmaması durumu ve ilgi beklediği karşı cins tarafından reddediliş anksiyeteyi doğuracak bir durumdur...


     buda sf liler için çok önemli bir durum.

     Yorum


     • #6
      Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

      Orjinal yazı sahibi: therapy25
      anksiyeteyi ortaya çıkaran durumları ele alalım şimdi ....

      bir insan evlenmiş ve çocukları olmuş..... ama işten çıkarılmış..... iş bulamıyor.... borçlar birikmiş.... market artık borçla gıda vermiyor.... iş bulma ihtimali yok...... yemek bulma ihtimali yok..... eş, çoluk çocuk herkes aç.... ve uzun sürede yemek bulamama ihtimali ciddi bir kaygının oluşmasına neden olacaktır...... zaruri ihtiyaçların karşılanmama tehlikesi derin bir endişenin doğmasına neden olur.....

      yukarıda verdiğimiz örnek gibi sosyal fobi ihtiyaçlarının karşılanmaması tehlikeli durumları anksiyeteyi tetikleyen durumlardır....

      sosyal kabul gereksinimi :arrow: reddedilme ve dışlanma tehlikesi ; sosyal fobili bireyler reddedilme ve dışlanma durumlarında anksiyete yaşarlar.... reddedilme ve dışlanma sosyal kabul ihtiyacının karşılanmamasına neden olan çok ciddi iki aşılması zor settir..... iç ketlenme ve kendini açamama nedenleri ile bu ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan bireyler reddedilme ve dışlanma durumunda dış engelle de karşılaşmaktadırlar.... sosyal kabul ihtiyacının karşılanması ciddi tehlikeye girmiş demektir.......

      olumlu imaj ile algılanma gereksinimi :arrow: olumsuz imaj ile algılanma (rezil olma) tehlikesi; sosyal fobili bireyler insanların kendilerini sorunlu bir insan olarak algılanmasını istemezler... ama gerek davranışlarından gelen nedenler, gerek iç dinamiklerinden gelen nedenler, gerek dış etkenlerden gelen nedenlerden dolayı olumsuz imaj ile algılanma tehlikeli durumu anksiyeteyi tetikleme nedeni olabilir... olumsuz olarak algılandığı zaman kolaylıkla itilip kakılacak ve dalga geçilecek kişi olurum inancı geliştirirler.... olumsuz bir imaj ile algılanmak ve bu nedenle rezil olmak çok ciddi tehlikeli bir durumdur onlar için....

      ilgi gereksinimi :arrow: terkedilme tehlikesi ; ilgi gereksinimi yaşayan sosyal fobili bireyler terkedilme tehlikesi durumlarında anksiyete yaşarlar.... umursamazlık, davet edilmeme, hal hatır sorulmaması, seslendiğin zaman dikkate alınmama durumlarına maruz kalmak sosyal fobili bireyler için ciddi bir tehlikedir.... ilgi ihtiyacına engel durumlar diye algılanan bu durumlara maruz kalma riski sf lilerin anksiyetesinin ortaya çıkması için yeterli bir durumdur....

      güven ihtiyacı :arrow: saldırıya açık olma durumu ; kendilerini sözel ve bedensel savunmalarda yetersiz hisseden sf li bireyler saldırı içerikli ( aşağılanma, lafla saldırıya maruz kalma) durumlara maruz kalma teklikesinin varlığında anksiyete yaşarlar... kendini savunamama korkusu yaşarlar....

      anlaşılma gereksinimi :arrow: yanlış anlaşılma tehlikesi ; anlatımda ketlenme yaşayan ve davranışlarından yanlış anlaşılacağından korkan sf li bireyler anlaşılma gereksinimi duyarlar.... anlaşılmak onlar için rahatlatıcı bir durumdur.... yaptığı hataları açıklama ihtiyacı duymayacaklardır.... ama yanlış anlaşılmaya neden olacak durumlarda ise nedenlerini anlatmakta zorluk yaşayacakları için bu durum ciddi anksiyete kaynağıdır.....

      özgüven gereksinimi :arrow: kendini gerçekleştirememe durumu; istediklerini yapma noktasında sorun yaşayan sf li bireyler yanlış yaparsam ve kötü sonuçların doğmasına neden olursam içsel ketlenmesi ile sorun yaşarlar.... yaşamak istediği gibi hayatı yaşayamama tehlikesi anksiyetenin doğmasına ciddi bir nedendir....

      sevilme ve değer görme gereksinimi :arrow: aşağılanma ve alaya maruz kalma tehlikesi sosyal fobili bireyler kendilerini değerli bulmazlar ve kendi benlik algılarına karşı olumsuz yüklemeleri vardır.... aşağılayıcı tutum geliştiren insanların bu davranışlarına maruz kalma riski anksiyeteyi tetikleyen bir durumdur.... olumsuz yapılanan benlik algısının gerçek olduğunu destekler bir ıspat gibi algılanır.... aşağılanma ve alay edilme durumu ciddi tehlikeler içerir bu bireyler için....

      karşı cinsin ilgisi gereksinimi :arrow: duygusal reddediliş ; karşı cinsle iletişime geçmek sf li bireyler için zordur.... kabul edilmicek bir insanım algısına sahip bu bireyler karşı cinsi tarafından duygusal kabul edilmeyeceğini düşünürler.... karşı cinse duydukları ilgiden reddediliş ciddi bir tehlikedir.... eş veya flört etme imkanının olmıyacağı imasıdır bir nevi.. karşı cinsten bekledikleri duygusal ihtiyaçların karşılanmaması durumu ve ilgi beklediği karşı cins tarafından reddediliş anksiyeteyi doğuracak bir durumdur...

      kusursuz davranış gereksinimi ve hata yapma tehlikesi ; davranışlarının normal dışı şekillenmesi ve anksiyete nedeni ile kontrolsüz davranışları yapma eyilimi sosyal fobili bireyler için ciddi sorundur.... sosyal açılımı engelleyen nedenlerin başında davranışlarının kusurlu olması kanısını taşıyan bu bireylerin hatalı davranış yapması durumu ciddi tehlike arzeder.... olası hatalı davranış yapabilme durumu ( toplum içinde akışkan konuşamama ve diyeceklerini unutma) anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur....

      İnsanlar fobilerini kendi beyinlerinde yaratırlar. aslında olmayan bir şeyi kafalarında var gibi gösterip, ondan korkmaya başlarlar. bunu tek çözümü kendi bilinçaltılarını kontrole almak ve korkuların üstüne gitmektir. korku nedir neden ortaya çıkmıştır. bunu bilmek ve korkularını bulmak gereklidir. öncelikli olarak korkularını bulmak ve neden korktuklarını tespit etmek gerekir. ama bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin en çok yaptıkları şeyde korkularının üstüne gidip onları yenmekten korkmalarıdır. insanlar eğer korkularını yenmekten korkmasalardı bu tür fobilerde çabuk aşılabilir bir durum olurdu. fobilerimizi yenmek için öncelikle korkularımızı tam olarak bilmemiz ve bu korkuların üstüne gidip onları yenmeye çalışmamız lazım, bunun örmekleride çoktur.
      BİRİ BENİ DURDURSUNNNNNN

      Yorum


      • #7
       Orjinal yazı sahibi: therapy25
       Orjinal yazı sahibi: bydead
       sosyal fobili bireyler sorunsuz davranışlar ve tutumlar geliştirme gereksinimleri duyarlar.... davranışlarında anksiyete nedeni ile tutukluk veya donukluk olabilir.... bu gibi durumlarda sosyal fobili bireyler kendilerini yetersiz hissederler..... tam bir insan olabilmek için sorunsuz davranışlara sahip olma kanısını taşırlar.... kendi davranışlarını sürekli kusurlu olarak algıladıkları için bu gereksinimleride doyuru bir şekilde karşılanmaz.... ve nevrotik boyuta ulaşır......
       tehrapy bu en önemlisi benim için.


       sosyal fobiler başkaları tarafından kusurlu bir imaj ile algılanmamanın gereksinimini yaşarlar.... başkaları tarafından yanlış algılanılmak sosyal fobililer için çok kötü bir durumdur... bu duruma maruz kalınma anksiyeteyi tetikleyici bir durumdur... örnek; dengesiz nasıl davranacağını bilemeyen bir insan diye algılanan ve bunu hisseden sf li yoğun bir anksiyete yaşar.... bu durum sf liler için felaket bir durumdur.... bu ihtiyaçın karşılanması da sosyal etkileşime bağlı gerçekleşir... fakat sf liler bahsettiğim tarzda tehlikeli durumlar nedeni ile sosyal etkileşime giremezler.... bu yüzden de bu ihtiyacını karşılayamazlar.... bu ihtiyaçta anlattığım nedenlerden dolayı sf liler için nevrotik boyuta ulaşır....


       birde bu ızdırap veren bir durum ve benim fikrim depresyonu tetikliyen bir durum.
       evet sorunları teker teker nasılda buluyoruz dimi bydead...

       bunları bilinç altında yaşıyoruz bu sorunları bilinçaltında yakalayıp kendimizi düzeltmemiz lasım.

       Yorum


       • #8
        Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

        Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
        İnsanlar fobilerini kendi beyinlerinde yaratırlar. aslında olmayan bir şeyi kafalarında var gibi gösterip, ondan korkmaya başlarlar. bunu tek çözümü kendi bilinçaltılarını kontrole almak ve korkuların üstüne gitmektir. korku nedir neden ortaya çıkmıştır. bunu bilmek ve korkularını bulmak gereklidir. öncelikli olarak korkularını bulmak ve neden korktuklarını tespit etmek gerekir. ama bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin en çok yaptıkları şeyde korkularının üstüne gidip onları yenmekten korkmalarıdır. insanlar eğer korkularını yenmekten korkmasalardı bu tür fobilerde çabuk aşılabilir bir durum olurdu. fobilerimizi yenmek için öncelikle korkularımızı tam olarak bilmemiz ve bu korkuların üstüne gidip onları yenmeye çalışmamız lazım, bunun örmekleride çoktur.
        korkularının üstüne gitmek sistematik yöntemlerle oldu mu daha verimli sonuçlar doğurur... bazen korkuların üstüne gittiğimizde beklediğimiz sonuçlarla karşılaşma riskimiz vardır.... yüzme bilmeyen insanın boğulma korkusunu yenmek için derin suya atlaması risk taşır ve istenmeyen sonuçlar doğması durumunda bu korku derinlik kazanır.... önce yüzmeyi öğrenmesi gerekir

        tşk ederim yorumların için....

        Yorum


        • #9
         Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

         Orjinal yazı sahibi: therapy25
         Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
         İnsanlar fobilerini kendi beyinlerinde yaratırlar. aslında olmayan bir şeyi kafalarında var gibi gösterip, ondan korkmaya başlarlar. bunu tek çözümü kendi bilinçaltılarını kontrole almak ve korkuların üstüne gitmektir. korku nedir neden ortaya çıkmıştır. bunu bilmek ve korkularını bulmak gereklidir. öncelikli olarak korkularını bulmak ve neden korktuklarını tespit etmek gerekir. ama bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin en çok yaptıkları şeyde korkularının üstüne gidip onları yenmekten korkmalarıdır. insanlar eğer korkularını yenmekten korkmasalardı bu tür fobilerde çabuk aşılabilir bir durum olurdu. fobilerimizi yenmek için öncelikle korkularımızı tam olarak bilmemiz ve bu korkuların üstüne gidip onları yenmeye çalışmamız lazım, bunun örmekleride çoktur.
         korkularının üstüne gitmek sistematik yöntemlerle oldu mu daha verimli sonuçlar doğurur... bazen korkuların üstüne gittiğimizde beklediğimiz sonuçlarla karşılaşma riskimiz vardır.... yüzme bilmeyen insanın boğulma korkusunu yenmek için derin suya atlaması risk taşır ve istenmeyen sonuçlar doğması durumunda bu korku derinlik kazanır.... önce yüzmeyi öğrenmesi gerekir

         tşk ederim yorumların için....

         dostum yanlız boğulma korkusu olan kişide suya girmeden yüzmeyi öğrenemez, yani kaza korkusu olan bir kişinin arabaya binmeden sürmesini öğrenemeyeceği gibi. sonuç olarak ta insanlar korktuğu şeyin üstüne gitmeden ve onunla karşı karşıya kalmadan yenemezler
         BİRİ BENİ DURDURSUNNNNNN

         Yorum


         • #10
          Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

          Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
          dostum yanlız boğulma korkusu olan kişide suya girmeden yüzmeyi öğrenemez, yani kaza korkusu olan bir kişinin arabaya binmeden sürmesini öğrenemeyeceği gibi. sonuç olarak ta insanlar korktuğu şeyin üstüne gitmeden ve onunla karşı karşıya kalmadan yenemezler
          evet arkadaşım ben aksini iddia etmiyorum zaten... ama araba kullanmak için bir öğretici lazımdır... çok nadir insanlar kendi başına öğrenmiştir.... havuza atlayan insanın yanında onu kurtarcak birininde olması gerekir ki güvenli atlayış olsun

          Yorum


          • #11
           Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

           Orjinal yazı sahibi: therapy25
           Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
           dostum yanlız boğulma korkusu olan kişide suya girmeden yüzmeyi öğrenemez, yani kaza korkusu olan bir kişinin arabaya binmeden sürmesini öğrenemeyeceği gibi. sonuç olarak ta insanlar korktuğu şeyin üstüne gitmeden ve onunla karşı karşıya kalmadan yenemezler
           evet arkadaşım ben aksini iddia etmiyorum zaten... ama araba kullanmak için bir öğretici lazımdır... çok nadir insanlar kendi başına öğrenmiştir.... havuza atlayan insanın yanında onu kurtarcak birininde olması gerekir ki güvenli atlayış olsun

           ben yanlız olması gerektiğini idda etmedim ki
           BİRİ BENİ DURDURSUNNNNNN

           Yorum


           • #12
            Re: anksiyeteyi ortaya çıkaran durumlar

            Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
            Orjinal yazı sahibi: therapy25
            Orjinal yazı sahibi: cemsezgin
            dostum yanlız boğulma korkusu olan kişide suya girmeden yüzmeyi öğrenemez, yani kaza korkusu olan bir kişinin arabaya binmeden sürmesini öğrenemeyeceği gibi. sonuç olarak ta insanlar korktuğu şeyin üstüne gitmeden ve onunla karşı karşıya kalmadan yenemezler
            evet arkadaşım ben aksini iddia etmiyorum zaten... ama araba kullanmak için bir öğretici lazımdır... çok nadir insanlar kendi başına öğrenmiştir.... havuza atlayan insanın yanında onu kurtarcak birininde olması gerekir ki güvenli atlayış olsun

            ben yanlız olması gerektiğini idda etmedim ki
            seninle aynı noktalarda buluşuyoruz hep

            Yorum


            • #13
             ihtiyaç-ihtiyacın karşılanamaması boyutunda şu da önemli bir sorun oluor sosyal fobik birey için .. sosyal fobik kaygı ve anksiyeteler içinde yaşanılan süre biriktikçe kişi yalnızlaşıyor .. arkadaşlarını hatta akrabalarını kaybediyor .. kısacası ; yalnızlık

             yakın çevreyi gözlemlediğimde insanların en yaygın zevkinin sosyal hazlar olduğunu görüorum .. iki muhabbet , gülüş , ya da birşeyleri paylaşma .. bir bakıma günümüz hayatının getirdiği psikolojik arızalardan insanlar , yine insanların verdiği sıcaklıkla kurtuluyorlar .. mesela bir aile ortamı ..

             sosyal fobili kişi ise işinde ya da diğer zaruri boyutlarda sosyalliğini sürdürse de dostluk veya aile ortamı vb tatminlerden veya bunların verdiği güven rahatlatma duygularını kaybetmiş oluyor .. bu tür bir yalnızlık korku doğurabiliyor ..

             fakat sanırım bu sosyal fobinin anksiyeteyi oluşturan ve karşılanamayan temel ihtiyaçlarından değil .. depresyona iten en önemli sonuçlarından .. bunu belki ilerde sınıflandırabiliriz ..

             - sosyal haz ihtiyacı ( muhabbet , paylaşım vb )

             temel ihtiyaçlardan sayılabilecek ; eklenebilecek bir madde belki şu olabilir :

             - sosyal bir gruba ait olma ihtiyacı ( güvenlik hissi , yalnız olmadığını bilmek , gruba ait hissetmek .. ) : kişi grup içinde bulunurken ya da değilken , bir gruba ait olduğunu hissetmek isteyecektir fakat yaşadığı kopukluklar , içdüşünceler kendisini dışta görmesine sebep olacaktır .. o anı ve birlikteliği paylaşmasının bir anlamı kalmayacaktır .. korku kaynaklı anksiyete aşılabilse ya da hafiflese bile bu ait olmama hissi depresif bir anksiyete olarak sosyal ortamlarda veya yalnızken karşısına çıkabilir ..

             Yorum


             • #14
              Orjinal yazı sahibi: do
              ihtiyaç-ihtiyacın karşılanamaması boyutunda şu da önemli bir sorun oluor sosyal fobik birey için .. sosyal fobik kaygı ve anksiyeteler içinde yaşanılan süre biriktikçe kişi yalnızlaşıyor .. arkadaşlarını hatta akrabalarını kaybediyor .. kısacası ; yalnızlık

              yakın çevreyi gözlemlediğimde insanların en yaygın zevkinin sosyal hazlar olduğunu görüorum .. iki muhabbet , gülüş , ya da birşeyleri paylaşma .. bir bakıma günümüz hayatının getirdiği psikolojik arızalardan insanlar , yine insanların verdiği sıcaklıkla kurtuluyorlar .. mesela bir aile ortamı ..

              sosyal fobili kişi ise işinde ya da diğer zaruri boyutlarda sosyalliğini sürdürse de dostluk veya aile ortamı vb tatminlerden veya bunların verdiği güven rahatlatma duygularını kaybetmiş oluyor .. bu tür bir yalnızlık korku doğurabiliyor ..

              fakat sanırım bu sosyal fobinin anksiyeteyi oluşturan ve karşılanamayan temel ihtiyaçlarından değil .. depresyona iten en önemli sonuçlarından .. bunu belki ilerde sınıflandırabiliriz ..

              - sosyal haz ihtiyacı ( muhabbet , paylaşım vb )

              temel ihtiyaçlardan sayılabilecek ; eklenebilecek bir madde belki şu olabilir :

              - sosyal bir gruba ait olma ihtiyacı ( güvenlik hissi , yalnız olmadığını bilmek , gruba ait hissetmek .. ) : kişi grup içinde bulunurken ya da değilken , bir gruba ait olduğunu hissetmek isteyecektir fakat yaşadığı kopukluklar , içdüşünceler kendisini dışta görmesine sebep olacaktır .. o anı ve birlikteliği paylaşmasının bir anlamı kalmayacaktır .. korku kaynaklı anksiyete aşılabilse ya da hafiflese bile bu ait olmama hissi depresif bir anksiyete olarak sosyal ortamlarda veya yalnızken karşısına çıkabilir ..
              yaşadığımız depresif duyguların nedeni sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayamamamızdır.... yaşadığımız anksiyetenin kaynağı ise ihtiyaclarımızı karşılamalarda önümüze çıkan engellerdir.... temel kaynak gereksinimlerdir do.... gereksinim olarak algılamasak bunları neden yokluğunda depreyon yaşayalım... yada karşılanması tehlikeye girdiği durumlarda neden anksiyete yaşayalım..... ?

              Yorum

              İşleniyor...
              X