Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Beyin Yıkama ve Zihin Kontrolleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Beyin Yıkama ve Zihin Kontrolleri

  Beyin Yıkama ile ilgili iddiaların yer aldığı videolar

  http://www.youtube.com/watch?v=hQ5V4FE15x4

  http://www.youtube.com/watch?v=JEW-D...eature=related


  Zihin okuma ve kontrolleri ile ilgili iddiaların yer aldığı videolar

  http://www.youtube.com/watch?v=TaGQRLvjSoU

  http://www.youtube.com/watch?v=az2Kz...eature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=9DTFH...eature=related  İNSANLIĞI ESİR EDECEK GÖRÜNMEZ SİLAH: BEYİN KONTROLÜ

  Dr. Cahit Karakuş

  Amaç, bireyi ya da kitleyi istekleri dışında, belirlenen davranışlara
  yönlendirmek için sahip olduğu inanç ve düşünce yapısını sarsıp,
  psikolojik savunma mekanizmalarından mahrum bırakarak, telkine açık
  hale getirip beynin normal dengesini yıkmak ve yepyeni bir yapı
  kurmaktır.

  Neden beyin kontrolü?
  • Korkutmak ve Sindirmek.
  • Dürtüleri harekete geçirmek.
  • Demoralizasyon ve Psikolojik baskı oluşturmak.
  • İnsan Robotlar oluşturmak.
  • İdeoloji değiştirmek.
  • Egoyu zayıflatmak.
  • Bilinci Etkilemek, Değiştirmek ve Yönlendirmek.
  • Manipüle etmek.
  • Özgüven eksikliği ve Saplantı bozukluğu oluşturmak.

  Kullanıldığı alanlar; Eğitim, Ürüne yönlendirmek, Alışkanlık
  kazandırmak, Reklam, Propaganda, Kışkırtma ve Sürü psikolojisi
  oluşturmak.

  TEPKİLERİN YÖNETİLMESİ
  Tepkilerin yönetilmesi, birey ya da kitlenin davranışlarının ikna ve
  telkin yöntemleri kullanarak değiştirmek, kontrol etmek ve
  yönlendirmektir.

  Belirlenen görevi yerine getirmek için yönlendirilecek birey ya da
  kitlenin (meyilli, yatkın) bulunması hedeflenir. Birey ya da kitlenin
  savunma boşlukları nelerdir? Bireyler, bilinçsiz hareket eden bir
  yığının davranış kalıbını görerek, sürü psikolojisi ile davranışlarını
  kontrol edemez hale nasıl gelirler? Zihinsel yetiyi ele geçirmeyi
  zorlayan faktörler ve bu faktörlerin etkisini ortadan kaldıracak ortam
  ve yöntemler nelerdir? Sorularına yanıt aranır.

  İkna ve Telkin mesajlarını alıp denileni hemen yapacak zihinsel
  haritaya sahip balık ya da balık sürüsü her zaman bir yerlerde
  vardır. Hangi mesajlar kontrolsüz tepkisel davranışlara dönüşür
  gözlem yapılarak bulunur. Zaaflar, kompleksler, alışkanlıklar, örfler,
  adetler, inançlar, radikal ve keskin düşünceler hangi durumlarda nasıl
  tepkisel davranışa dönüştüğü araştırılır. İstenilen tepkisel davranışı
  veren kitle ya da bireyin neye, ne zaman, nasıl tepki verdiği iletişim
  kanalı olarak adlandırılmaktadır. İkna ve Telkin mesajlarını alıp
  denileni yapacak kobay birey ya da kitlenin iletişim kanalları sürekli
  açık tutularak, test edilir, kontrollü eyleme geçirilip durdurularak
  mesajlarının beyinde unutulmaması sağlanır. Mesajlar sürekli
  tekrarlanarak iz bırakılması sağlanır. Aktif hale ya da eyleme
  geçirmek için komut mesaj verildiğinde birey ya da kitle kontrolsüz
  hareket etmeye başlar. Daima odaklı bir pencereden bakan ve daima
  karşı tarafı suçlayan birey ya da kitle oluşturmada, beyindeki
  zihinsel yetilere ait belleği ele geçirme yöntemleri üzerinde
  çalışmalar yapılmaktadır. Bilgiye erişimin yaygınlaştığı günümüzde
  bireylerin davranışları bir yazı, bir resim, bir film içindeki mesaj
  ile çok rahat kontrol edilebilmektedir.

  Günümüzde uzaktan ikna ve telkin ile suça yönlendiren insanların
  sayısında artış gözükmektedir. (İnternet üzerinden intihara
  yönlendirme, cinayet işletme, çocuk istismarları, medya yayınları
  üzerinden cinayet işletme, ürün karalama suçları gibi). Duyu
  organlarının eşik aralığı dışındaki uyarıcı etkiler kullanılarak
  bilinç etkilemekte, değiştirilmekte ve yönlendirmektir. Beyin kontrol
  edilmeye açık ve kolay erişilen organ olduğundan insan zihninin
  uzaktan kontrol edilebilmesinin gelecekte sosyal ve politik etkileri
  çok fazla olacaktır.

  DUYGULARIN YÖNETİMİ
  İnsanların hangi türden duygularla yönlendirileceğini anlamak bu gücü
  kullanmayı arzulayanlar kadar bu güçten kaçınmak isteyenlere de büyük
  yarar sağlamaktır. “Savaşa yalnız güvendiğim adamlarla girerim” diyen,
  Sun Tzu’nun şu sözü özet gibi; “Askerlerinizi çocuklarınız gibi
  görürseniz sizi en derin vadilerde bile takip edeceklerdir. Onları
  biricik evlatlarınız gibi seyrederseniz de ölüme giderken bile
  yanınızda olacaklardır.”

  Duygu yönetimi; kimin hangi noktasına vurursan daha fazla verim
  alabileceğini çok iyi bilmektir. Akıllı bir düşman tarafından
  kullanılacak zaaflar; ölüm için aşırı istekli olmak, yaşamak için
  aşırı istekli olmak, aşırı öfke ve aşırı duygusallıktır. Öfkeli, aç
  gözlü, kızgın ve öç alma peşinde olanlar kaybetmeye mahkumdurlar.

  Kendilerine güvenleri olmayıp etik değerleri önemsemeyenler
  yetersizdirler ve sürekli saldırıya uğrama tehdidi altında
  yaşadıklarını düşünürler. Nasıl olsa saldıracaklar, önce ben
  saldırayım duygusu ile doğrudan saldırıya geçerek önleyici
  saldırganlık davranışı sergilerler. Eziklik, yalnızlık ve dışlanmışlık
  duygusu ile beslenip geliştiklerinden yapıcı ve naif görünseler de her
  eleştiriyi kişisel saldırı olarak algılar ve eleştirenleri hain ilan
  ederek saldırıya geçerler. Birey ya da kitle önleyici saldırgan
  davranış sergiliyor ise sinirlendiğinde her şeyi ve herkesi yok sayar.
  “İnsanlar eninde sonunda sanıldıkları kişiliğe dönüşür” der Sezar.

  Şiddete yönelik saldırgan yapıdaki insanların acımasız görünmekle
  birlikte esas anlamıyla aşırı duygusal yapıdadırlar. Saldırganlık
  güdüsünü besleyen açgözlülük ve sahiplenme duygularıdır. İhanet ve
  yabancılaşma duygularının saldırıya dönüşmesi değerlerin
  önemsenmemesinden kaynaklanır.

  Duygu yönetiminde beş hata felaket getirir; Dikkatsiz cesaret, yok
  olmaya götürür. Korkaklık, düşmana esir düşmeye götürür. Acelecilik,
  hakaretlerle kışkırtılabilir. Şeref düşkünlüğü, utanmaya götürür.
  Aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüde götürür. Düşmanı bildiğiniz kadar
  kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın der Sun
  Tzu.

 • #2
  İNSAN ROBOTLAR
  İnsan robotlar, bireyin kendi iradesi dışında, beyin yıkama seansları,
  ilaçlar, elektromanyetik dalgalar ve hipnoz etkisiyle başkalarının
  istediği eylemleri yapanlara verilen isimdir. Kore savaşı sırasında
  Çinliler tarafından Amerikan askerlerine yapılan beyin yıkama
  deneyleri Mançurya Kobayları (Manchurian Candidate) olarak
  adlandırılmıştır. Aynı isimle filme konu olmuştur. Bilinen ilk ve en
  önemli psikolojik operasyon örneği Hasan Sabbah’tır. Haşhaşi tarikatı
  da denilen bu örgütlenmede kişiler haşhaşın etkin maddesi eroin ile
  cennete gidecekleri ikna edilmiş ve gidecekleri cennet kendilerine
  yaşarken gösterilmiştir. Bu kişiler Hasan Sabbah’a itaat ederek
  intihar saldırılarını zevkle yapmışlar ve cennete gittiklerini
  sanmışlardır.

  Günümüzde beyni uzaktan kontrol etmek üzere yapılan tüm çalışmaların
  gizli amacı insan robotlar meydana getirmek üzerinedir. Eski davranış
  biçimlerini silmek, hafız kaybı için şok uygulanır. (Darbe,
  Elektriksel, Biyokimyasal ilaçlar-sinir gazı - LSD), Programlanmış
  hafıza kaybı.

  Kabus ve Halüsinasyon görmesini sağlamak., Kaçırıldığında ya da ele
  geçirildiğinde konuşup konuşmayacağını test etmek. Bağımlılık yapmak.
  Yeni davranışların programlanması, Görevin sürekli tekrar ettirilmesi.
  Görevi yerine getirmesi için uyarıcı işareti beyne yerleştirmek. Trans
  haline getirmek.
  Görevden sonra olan her şeyi zihninde silmek, hatırlamamasını
  sağlamak, Uyutmak. Olayın başlatılması sağlandığında asıl görevi
  başkasına yaptırıp hedef şaşırtmak. Kuşkulandırmamak, yalan ifade
  vermeye zorlamak. Sırlar ve yalanlar üzerine oynanan oyunlar ve
  unutulan teröristlerin hikayeleri dikkat çekici özellikler
  taşımaktadır.

  BEYİN KONTROLÜNDE ELEKTROMANYETİK DALGALAR
  Nikola Tesla (1856, 1943, New York). Sırp asıllı mucit, elektrik ve
  makine mühendisidir. Alternatif akım ile çalışan sistemlerin ilk
  mucididir. Yüksek gerilim ve yüksek frekanslı elektrik iletimi
  konusundaki araştırmalar, Nicola Tesla'yı Colorado Springs
  yakınlarındaki bir dağın üzerine dünyanın en güçlü radyo vericisini
  kurup çalıştırmaya yöneltti. 60 metrelik direğin etrafında, 22,5 metre
  çapında, hava çekirdekli transformatörü yaptı. İç kısımdaki sekonder
  100 sarımlı ve 3 metre çapındaydı. Üreticisi, istasyondan birkaç mil
  uzaklıkta bulunan enerjiyi kullanırken, Nicola Tesla ilk insan yapımı
  şimşeği oluşturdu. Bir direğin tepesindeki 1 metre çaplı bakır
  küreden, 30 metre uzunluğunda, kulakları sağır eden şimşekler çaktı.
  TESLA yapay depremler yapabilecek, ölüm ışınından ve kimsenin
  geçemeyeceği manyetik bir kalkandan bahsetti, hatta dünyayı bir elma
  gibi ikiye bölebilecek güçte silahlar yapılabileceğini söyledi.
  Elektromanyetik silah fikri böylece ortaya çıkmış oldu.

  Elektromanyetik darbeli atış etkisi ilk olarak havada patlatılan
  nükleer silahların denenmesi sırasında gözlemlendi. Bu enerji darbesi
  etki alanında bir elektromanyetik alan oluşturdu ve bu alana maruz
  kalan iletkenlerde ve elektronik cihazlarda kısa süreli ama binlerce
  voltluk bir gerilim oluşturdu. Bu darbeli atış özellikle elektronik
  ekipmanlarda geri dönüşü olmayan hasarlara da sebep olabilecek
  yeterlilikte olabileceği gözlemlendi.

  Tesla Kalkanı özellikle kritik tesislerin (nükleer santraller,
  barajlar, silah fabrikaları, silah depoları, rafineriler...)
  korunmasında kullanmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Bu
  teknolojiler ile ilgili diğer çalışmalar ise ozon tabakasındaki
  deliğin kapatılması, zayıflamak isteyenlere içgüdüsel olarak telkinde
  bulunulmak (zihin kontrol), Şiddetli fırtınaları önlemek gibi pek çok
  alanda devam etmektedir.

  Yorum


  • #3
   İyonize radyasyon, Elektromanyetik yayınım spektrumunda X ve Gamma
   ışınlarından başlayan, frekansları 10^17 Hz den büyük olan
   elektromanyetik dalgalardır. İyonize radyasyon insan hücrelerinin
   değişimine neden oldukları, kanser oluşturdukları ve kromozomları
   değiştirdikleri için tehlikelidir.

   İyonize olmayan dalgalar ise Ses dalgaları, Radyo dalgaları,
   Mikrodalga, Kızıl ötesi ışık, Görünen ışık, ve Morötesi ışık olarak
   sıralanır. İyonize olmayan dalgalar girdikleri dokulara enerjilerini
   aktararak ısısını artırır ya da hücre zarlarının çalışma biçimini
   değiştirir.

   ELEKTROMANYETİK SALDIRI
   Elektromanyetik saldırı, karşı tarafın davranışını yöneten, savaşma
   gücünü yok eden, azaltan ya da etkisiz hale getiren elektromanyetik
   enerji yayınımıdır. Radyo frekansı / Mikrodalga insana yeterince zarar
   verecek güçte olması mümkündür. Ölümcül olmayan, yönlendirilmiş enerji
   silahı olarak tarif edebileceğimiz mikrodalga yayınım kalabalıkların
   kontrolü ve toplumsal olaylara etkin bir şekilde müdahale edebilmesi
   için geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. Güçlü bir milimetrik dalga
   ileticisi olan bu sistem hedef insanın derisindeki suyu ısıtan ve
   dayanılmaz acıya neden olan bir mikrodalga kaynağıdır. Şiddetli ağrıya
   sebep olmanın dışında hiçbir kalıcı hasar bırakmaması amaçlanmasına
   rağmen geri dönüşümsüz hasarlara neden olabileceği ileri sürülmeye
   başlanılmıştır. Mikrodalga ışınına maruz kalanların uzun vadeli yan
   etkileri için henüz yeterli testler yapılmamıştır. İsyanları
   bastırmada, çetelere yönelik operasyonlarda, anarşik olaylarda,
   rehineleri kurtarmada kullanılması planlanmaktadır.

   BEYNİN ÜRETTİĞİ SİNYALLER
   Klasik EEG’nin (Electro Encephal Graphy – Elektro Beyin Grafisi) ve
   MRI (Magnetic Resonance Imaging) bilgisayar devriminden sonra analog
   sinyallerin sayısallaştırılması ile beyin haritası
   çıkarılabilmektedir. Beynin hastalıklı çalışan alanları bu şekilde
   görüntülenmektedir.

   Vücut sistemini yöneten ve aralarında işbirliği sağlayan beyin, tüm
   zihinsel faaliyetlere, düşüncelere, duygulara ve hareketlere özgü
   sinyaller üretmektedir. 3Hz ile 50 hertz arasındaki frekanslarda
   üretilen bu sinyallere "beynin parmak izi“ denir ve kişiden kişiye
   değişim göstermektedir. Beynin ürettiği sinyaller kaydedilerek, beynin
   fonksiyonel olarak görüntülenmesi yapılabilmekte ve kişi uzaktan
   takip edilebilmektedir.
   Bu frekanslar; Derin uyku sırasında 1-3Hz Delta dalgaları, Yorgunluk
   veya hafif uyku sırasında 5-7 hertz Theta dalgaları, Alarm veya
   herhangi bir uyarılma sırasında 8-12 hertz Alpha dalgaları, Çok meşgul
   olduğumuzda 14-30 hertz Beta dalgaları, 10 hertz civarında ise normal
   işler yaparken alt beta dalgaları olarak sıralanır.

   Yorum


   • #4
    Bireyin öfke, acı, endişe, küçümseme, ümitsizlik, dehşet, sıkıntı,
    kıskançlık, korku, uyku, terör gibi durumlarda yaydığı frekansların
    tespit edilmesi mümkündür. Bu frekanslar kişiden kişiye değişiklik
    göstermektedir. Belirlenen merkezlerden aynı frekanslarda gönderilen
    sinyallerin beyne yöneltilmesi sayesinde, beyin fonksiyonları kontrol
    edilebilmektedir.

    Kahin, şaman, hipnozcu ve medyumların müşterilerinin beyinlerini nasıl
    yönlendirebildiği araştırılmaktadır. Araştırmalar sonucunda şamanın,
    kullandığı davul sesinin dalgaları ile tedavi ettiği kişinin beyin
    dalgaları arasında bir uyum oluşturduğu ve bu sırada dua okuyarak onun
    beynine istediği emirleri yerleştirdiği gözlenmiştir. Çağımızda bu
    olaya “nerolinguistik programlama“ denilmektedir.

    Komplo Teorisi: GSM telefonu ile beynin parmak izi belirlenebilir ve
    telefon hangi beyin ile çalıştığını bilir. Uzaktan cep telefonu
    üzerinden beyin de kontrol edilebilir.

    NORO ELEKTROMANYETİK SALDIRILAR
    Bir sesin doğrudan, başka bir insanın kafasının içine aktarılması
    konusundaki ilk test 1974 yılında Walter Reed Askeri Araştırma
    Enstitüsü"nde Dr. Joseph C. Sharp tarafından yapılmıştır. Hipnoz yapan
    kişinin sesi ultrasound dağılımda değiştirilip özel bir telefon ile
    hedef insana yönlendirildiğinde, hipnoz edilebildiği görülmüştür.
    Ortaya çıkan belirtiler ani ateş, ağrı, uykusuzluk ya da aniden uykuya
    dalma; " gel, git" gibi emirler duymalardır.

    Noro (Neuro) Elektromanyetik Frekans saldırıları ile uzaktan akıl
    denetimi ve davranış kontrolü çalışmaları devam etmektedir. Radyo
    dalgaları ile beyinler arası hipnoz kontrol projesi, elektronik hipnoz
    yapmayı amaçlamaktadır. Bu proje ile kişiye istemediği şeyler
    yaptırmak mümkün hale gelecektir.

    ELEKTROMANYETİK UYARI VERME
    Elektromanyetik enerjinin tedavide kullanımı yeni gelişmelerdendir. Bu
    yöntem ile ilgili araştırmalar hâlen sürmektedir. Beynin ön bölgesine
    elektromanyetik uyarı vererek depresyonu tedavi etme projesi,
    elektroşok tedavisine alternatif olarak işe yarayacak gibi
    görünmektedir.

    Düşünce Kontrolü konularında, psiko enerji teknolojisine yönelik
    çalışmaları Moray, Abrams,Hieronymous, Tesla, Dela Warr, Down ve Reich
    gibi bilim adamlarının çalışmaları temel alınarak beyin üzerindeki
    çalışmalar devam etmektedir.

    1974'te Çek mühendis Robert Pavlita böcekleri uzaktan öldürmeyi
    başardığı iddia edilmektedir. 1979'da Sovyet bilim adamlarının birkaç
    km öteden keçileri öldürebilen ya da yanlış yönlenme ve kapasite
    düşüklüğü gibi sonuçlar ortaya çıkaran sistemler üzerine çalıştıkları
    tespit edilmiştir.

    Körfez Savaşından sonra Amerikalı askerlerde görülen ve Körfez
    Sendromu diye adlandırılan psikolojik sorunların, Irak da denendiği
    iddia edilen moral bozmaya, dikkatsizliği arttırmaya ya da dikkatli
    olmaya odaklandırılan elektromanyetik silahlardan etkilendiklerine
    yönelik teoriler ortaya atılmıştır.

    Elektromanyetik ritmik vuruşlar, kişiye başını elektrikli matkapla
    oyulduğu hissi uyandırmaktadır. Çok düşük frekanslarda (VLF),
    iyonlaşmanın olmadığı bir elektromanyetik yayınım ile baş ağrısı,
    kulakta çınlama, sinirlilik hali, depresif durumlar, hafıza kaybı
    hatta panik duygusu oluşturulabilmektedir.

    Yorum


    • #5
     İyonlaşmanın olduğu yayınımların diş dökülmesine, kan kanserine ve
     sakat doğumlara neden olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda X ışınları,
     Radyum gibi iyonlaşmanın olduğu radyasyonlar kanser tedavisinde
     kanserli hücreleri öldürmek için kullanılır. Bu ışınları uzaktan
     yönetmek ve yönlendirmek şu an mümkün olmamaktadır.

     RADYO FREKANSLARINDA ÇALIŞAN ELEKTROTLAR
     Radyo frekansları ile uzaktan sinyalleri alabilen ve nakledebilen
     minyatür elektrotlar geliştirilmiştir. Bu elektrotlar maymun kafasına
     yerleştirildiğinde cinsel saldırganlık, boğada aniden durma komutu
     verme deneyleri başarılı olmuştur. Yunus balıkları
     yönetilebilmektedir. Araştırmacılar beynin hipotalamus bölgesine
     elektronik elektrotlar yerleştirerek hastalarda korku, heyecan,
     halüsinasyon oluşturma üzerine deneyler yapmışlardır.

     Radyo frekansı sinyallerini alabilen ve nakledebilen beynin, uzaktan
     uyarılması insanların robot gibi tuşlarla kontrol edilebilmesi, çok
     tehlikeli bir gelişmedir. “Her doğan çocuğa kimliğini belirtir
     elektronik parça yerleştirerek ömür boyu nerede olduğunu
     izleyebiliriz”.

     Elektronik elektrotlar ile beynin belirli alanları canlandırılarak
     neşe, tuhaf duygu, renkli görüntü gözlemleme ve retina üzerine
     yerleştirilen elektrotlar ile görme özürlülerin beyninde yapılan
     görüntü canlandırma çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
     “Tuşlarla kontrol edilebilen insana neler yaptırılamaz ki!”

     MİKRODALGA
     Mikrodalga kaynağını uzaktan bir hedefe yönelterek insan davranışını
     kontrol etmeyi isteyenler, hayvan deneylerinde bu düşüncelerini
     gerçekleştirmişlerdir.

     Elektromanyetik ışımanın beyinde melatonin hormonunu azalttığına dair
     güçlü bilimsel kuşkular vardır. Melaton; beynin salgıladığı zihin
     işlevleri, hafıza, bilgi işleme, cinsellik, stres hormonları, uykuda
     beyin onarımı gibi işlevleri yerine getiren önemli bir hormondur.
     Alzheimer hastalığının dünyada artması ile elektromanyetik kirlilik
     arasında sebep-sonuç ilişkisi ciddi boyutlardadır. Eğer
     elektromanyetik ışımanın melatoninin salgılamasını azalttığı
     doğrulanırsa, Alzheimer hastalığı konusunda mikrodalga yayınım sanık
     sandalyesine oturacaktır.

     Mikrodalga kaynağın frekansı yükseldikçe dokuya derinlemesine nüfuzu
     artmaktadır. Mikrodalga ışıma etkisindeki dokuları oluşturan hücre
     zarlarının normal işlevini bozan ısıl olmayan etkiler gözlenmiştir.
     Hücre zar işlevlerinin mikrodalgalar ile kontrol edilmesi, sadece
     beyni kontrol etmede değil tüm organları kontrol etmede önemli bir rol
     oynayacaktır.

     Elektromanyetik ışınımın yoğun olduğu çevrede oturanlarda sinirlilik,
     huzursuzluk, depresyona girme belirtileri, uyku bozuklukları ortak
     yakınmalardır.

     ELEKTROMANYETİK DALGALARIN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
     İyonize radyasyon insan hücrelerinin değişimine neden oldukları,
     kanser oluşturdukları ve kromozomları değiştirdikleri için
     tehlikelidir.

     İyonize olmayan elektromanyetik dalgalar ise girdikleri dokulara
     enerjilerini aktararak ısısını artırır. Aşırı ısı artımı dokunun
     işlevini bozar. Ayrıca dokulardaki hücre zarların normal işlevini
     bozan ısıl olmayan etkilerde gözlenmiştir. Frekans yükseldikçe
     taşıdığı enerji büyüdüğünden yüksek frekanslarda dokulara aktarılan
     enerji büyük olacağından ısınma ve işlev bozucu etkileri de büyük
     olur.

     100KHz ile 10GHz arasındaki radyo frekanslarındaki (RF)
     elektromanyetik alana maruz kalan vücudun emdiği enerji oranın
     ölçülmesinde spesifik soğurma oranı (SAR) kullanılır. 70 kg
     ağırlığında bir kişi hareketsiz durumda 80 watt eşdeğer enerji
     tüketir. Güç yoğunluğu= 80/70=1,2W/Kg. Spor ya da bedensel işlerde bu
     oran 3 ile 4 kat artmaktadır. Bu mertebelerde elektromanyetik dalgaya
     maruz kalan organ ve dokuların normal işlevleri ile bu enerjiyi
     giderebilecekleri ve hasar oluşturmayacağı düşünülmektedir.
     Standartlar 30 dakika boyunca EM e maruz kalan doku ve organların
     sıcaklığı 1 derece artmasını risk olarak belirtmektedir. Bu da 4 watt/
     Kg a karşı düşer. Bu neden ile SAR limitleri 10gram dokudaki ortalama
     değeri 2 W/kg olarak alınır.

     Yorum


     • #6
      10 GHz in üzerindeki elektromanyetik alanlarda ise mW/cm^2 kullanılır.
      Elektromanyetik güç yoğunluğuna 6 dakikadan fazla kalınan ortamlarda
      maruz kalınabilecek güç yoğunluğunun çalışma ortamları için 5 mW/cm^2
      ve genel ortamlar için 1 mW/cm^2 den küçük olması standartlarca
      önerilmektedir.

      Genel kabul mikrodalga ışımanın vücut organlarında emilen enerji ile
      ilgili olduğudur. Duyarlı organlar; Göz, Baş ve Beyindir. Mikrodalga
      frekanslarında çalışanların Baş ağrısı, Göz yorgunluğu, Aşırı
      halsizlik, Bitkinlik ve Uykusuzluktan şikayet ettikleri
      raporlanmıştır. Bunların tümünün mikrodalganın vücudun sinir sistemini
      etkilemesi ile ilgili olduğu görülmektedir.

      ELEKTROMANYETİK DALGALARIN DOĞAL YAŞAMA ETKİSİ
      EM dalgaların insana olduğu kadar çevreye, doğal yaşama etkisi oldukça
      fazladır. Hayvan popülasyonun azalmasının ve bitkilerin sağlığının
      bozulmasının olası bir sebebi, mikrodalga ve radyo frekanslı radyasyon
      kirliliğidir.

      Yüksek gerilim hatları, Radar, radyolink, radyo ve TV vericileri, GSM
      baz istasyonları, Telsiz sistemleri gibi EM yayınım yapan sistemlerin
      yaydığı elektromanyetik alana maruz kalan doğal yaşamdaki bitkiler ve
      hayvanlar EM yayınımlardan etkilenmektedir.

      Yaşam alanlarına kurulan kablosuz verici istasyonlarından yayınım
      yapan EM dalgaları, doğadaki canlıların doğal bağışıklık sistemlerinin
      zayıflamasına, sağlıklarının bozulmasına, üreme problemlerine sebep
      olmaktadır.

      Havada yayınım yapan elektromanyetik alanlar, doğal manyetik alanları
      kullanarak yön bulan, göç eden hayvanların ve özellikle kuşların rota
      bulma dengesi bozmaktadır. Radyasyon nedeniyle yok olan arı
      kolonileri, yolunu şaşıran kuşlar ile ilgili haberleri sık sık duymaya
      başladık.

      Arılar, yerin manyetik alanını ve yüzeyin günlük manyetik
      değişimlerini kullanarak, bulundukları konumu tespit eder ve
      birbirileriyle haberleşirler. Doğadaki bitki örtüsü üzerine mesaj
      bırakarak haberleşen arıların EM yayınımların bu mesajları bozmasından
      dolayı olumsuz etkilendikleri gözlenmiştir.

      SONUÇ
      İnsan zihninin uzaktan kontrol edilebilmesinin dünya için sosyal ve
      politik etkileri çok fazla olacaktır. Bizler yeni gelişmelere hazır
      olmalıyız. Elektromanyetik Kirlilik ve Beyin Sağlığımız elektronik
      savaşta elektromanyetik unsurlar tarafından cömertçe kullanılmaktadır
      ve kullanılmaya devam edecektir. Elektromanyetik radyasyon, bütün
      evreni kuşatan bir enerjidir. Gözümüze çeşitli renkler halinde görünen
      ışık da elektromanyetik radyasyonun bir parçasıdır.,


      Kişiler kendi kültürlerini, becerilerini ve kişiliklerini
      geliştirmedikleri sürece gerçek kimliklerini ortaya koyamazlar.
      Kimliksiz birey ya da kitlenin beyni, uzaktan kontrol edilmeye ve
      yönetilmeye mahkumdur. Her türlü tartışma ve düşünce belirtme
      ortamlarında küçümseme ve dışlama davranışlarını birer hak olarak
      kendisinde görenlerin sayısı yoğun olarak artmaktadır. Özellikle
      etiket sahibi olanlar karşısındakini rakip olarak algılayıp ego
      tatminsizliğine dayalı basite indirgeme belirtileri göstermektedirler.

      Tehdidi tanımlamaya yönelik durumsal farkındalık tüm ekip tarafından
      önemsenmelidir. Tecrübeye dayalı olarak geliştirilen durumsal
      farkındalık, bilinçaltında tehlikenin ince belirtilerini fark eder.
      İhtiyatlı zamanlarda belirli alanlardaki farkındalık düzeyi
      yükseltilmelidir. Durumsal farkındalık ile tehditlere ilişkin
      belirtileri fark etmede, düzenlenmiş ve ayarlanmış tanıdık ortam ile
      rahat ve aynı zamanda çevresindeki davranışlarda olası tehlikeleri
      arayan defansif ortam önemsenmelidir. Farkındalık düzeyini paranoyak
      duruma dönüştürmemek için son derece yorucu ve stresli odaklı ortam,
      yüksek adrenalin içeren uyarıcı ortam ve paniği tetikleyen komada
      ortamların oluşması süreklilik kazanmamalıdır.

      Özgüven temelinde birlikte düşünmek, farklı olmak, farklılıkları ve
      fırsatları keşfederek hedefe birlikte yönlenmek önemsenmelidir.
      Diğerlerinin egosunu ezmek ve yenmek değil, iletişimde dinlemek,
      anlamak, hissetmek, farklı düşüncelere, kültürlere saygı gösterip
      gelişimlerine katkıda bulunarak başarıya yönlendirmek
      hedeflenmelidir.

      Gençlerimiz pınar gibidir. Pınarlar kurutulur ya da setin ardına kadar
      getirilemez ise, setin kapağı açılsa da ne yapılabilir ki?
      Unutulmamalıdır ki etik değerleri önemsemeyen, farklı olanı yok sayan
      önyargılı ve takıntılı insanlar ait oldukları yerde tutunamazlar.

      KAYNAKLAR
      • URANIUM AND THORIUM POSSIBILITIES IN TURKEY, Melih TOKAY and Cahit
      ERENTÖZ, Mineral Research and Exploration Institute of Turkey,
      Page-17.
      • Efficient wireless non-radiative mid-range energy transfer,
      Aristeidis Karalis*, J.D. Joannopoulos, and Marin Soljačić, Center for
      Materials Science and Engineering and Research Laboratory of
      Electronics Massachusetts Institute of Technology.
      • Report of the Commission to Assess the Threat to the United States
      from Electromagnetic Pulse (EMP) Attack
      • The American Way of Propagandan: Lessons from the Founding Fathers,
      By J. Michael Waller Annenberg Professor of International
      Communication The Institute of World Politics January 18, 2006
      • Elektromagnetic veapon and Human rigths, by Peter Phillips, Lew
      Brown and Bridget Thornton, As Study of the History of US Intelligence
      Community Human Rights Violations and Continuing Research in
      Electromagnetic Weapons
      • High-Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP): A Threat to Our Way of
      Life, BY WİLLİAM A. RADASKY, PH.D., P.E.
      • Mind Controllers By Dr. Armen Victorian A 10-page Summary
      • INTERNET; Directed-energy weapon, Electromagnetic pulse, Electronic
      warfare, Mind control, Motivation, Propaganda, Remote viewing,
      Clairvoyance, Crowd manipulation
      • Stephen R. Covey, René Descartes, Adam Smith, Karl Heinrich Marx
      • “Savaş Sanatı”, Sun Tzu, Arya yayıncılık

      HAZIRLAYAN Dr. Cahit KARAKUŞ

      Yorum


      • #7
       gerçekten ilginç bilgiler bunları okudum da aklıma şimdiki ortadoğu savaşını getirdi bilgilerine güvendiğim bi arkdaşımla konuşuyoduk 5 yıl önceydi sanırım komplo teorsi olrak ortadoğuda yakında savaş çıkacağını falan anlatıyodu ben hadi canım falan demiştim belge göstermişti bazı kaynaklardan edinmiş neyse teşekkürler paylaştığın için.

       Yorum

       İşleniyor...
       X