Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Bipoları Ciddiye Almak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Bizerd
  adlı üyemiz Bipoları Ciddiye Almak konusunu başlattı

  Bipoları Ciddiye Almak

  Hayat amerikan filmleri gibi değil.Bir hastaneye yatarsanız ilaçı içiririler.Şu da var psikyatri sistematik iş yapmıyor.Ellerinden sağlam veri yok egg veya kan testiyle sizin bipolar olduğunuzu saptayamazlar.Benim şansım ilaç kullandığım sürece atak geçirmemek.Hastalığın özelliği sinsi olması tamamen iyileştiğinizi zannederseniz.20 yıl sonra ortaya çıkar ilaç kullanmasak bile daima hastalığa karşı dedikte olmalıyız.Felsefe metafizik bu hastalık için zararlı o yüzden peygamberin dedesinin ben çobanım çobanlığımı yapıyorum felsefesini benimsemeliyiz.Eğer ilaç kullanmazsak atak geçirirsek doktorlar çok yüksenk doz ilaç verebiliriler bu da depresyona yol açar dikkat eksikliği bozuklu bipolarda anti psikotik lityumdan iyidir.Bir de olanzapin maniye kaydırıyor.Risperdal depresyona çekiyor.Ara dönemde ideal 1 mg risperdal benim için,Hayatı fazla takmayın facebook açmayın hayatınızda hiç olmayan insanlara mesaj atabilirsiniz.Bir yerde bir işiniz olsun gerisini takmayın.

 • dreamer8
  replied
  Çok ilginç bir ilgi alanın var. Yazdıklarına bakarak anormalliğinin derecesini anlayabildiğim ender kişilerden biri oldun.Benim ilgi alanım da fars kadınları. Doğunun kadınlarını seviyorum. Bir miktar güneyin de. Araplar da çok hoş. Ama en iyisi İranlılar.

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Evet bizim hayal dünyamız geniş oluyor

  Leave a comment:


 • coffee
  replied
  Paylasım oldukca faydalı.Tesekkurler.

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  ÖZET:
  Kırkdört yıllık iyileşme dönemi sonrası tekrarlayan
  mani: Bir olgu sunumu
  İki uçlu bozukluk, geçen yıllar ve artan dönem sayısı ile
  aradaki iyilik dönemlerinin ve hecmeler arası sürenin
  kısaldığına inanılan ilerleyici bir hastalıktır. Bununla birlikte
  birçok iki uçlu hastada hastalık istikrasız ve tahmin edilemez
  bir seyir izlemektedir. Bazı iki uçlu hastalar koruyucu
  tedavi almamalarına karşın yeni bir atak yaşamakta ya da
  dönemler arası süre onlarca yılı bulabilmektedir. Biz bu
  yazıda, koruyucu tedavi olmaksızın 44 yıl düzelmede olan
  bir mani vakasını sunmayı ve koruyucu tedavinin gerekliliğini
  ve süresini tartışmayı amaçladık.
  Anahtar sözcükler: iki uçlu bozukluk, mani, yineleme,
  koruma
  Journal of Mood Disorders 2012;2(2):66-9
  ABSTRACT:
  Recurrence of mania after fourtyfour year
  remission: a case report
  It is widely believed that bipolar disorder is typically a
  progressive condition, marked by shortening of stable
  mood periods and of inter-episode cycles over time and
  increasing number of episodes. However, in many bipolar
  patients an erratic and unpredictable course of illness
  may occur. Experienced clinicians are familiar with some
  patients, whom have not suffered from a relapse of
  illness for years despite lack of prophylactic treatment. In
  this report we present a case of mania with 44 years of
  remission without prophylactic treatment and discuss the
  preventive therapy in bipolar disorder.
  Key words: bipolar disorder, mania, recurrence,
  prophylaxis
  Journal of Mood Disorders 2012;2(2):66-9
  1MD, Denizli Devlet Hastanesi, Denizli-Türkiye
  2MD, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Denizli-Türkiye
  Yazışma
  Adresi
  / Address
  reprint
  requests
  to:
  Ceyhan Balcı Şengül, Murat Dede Mahallesi
  Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi No:1
  Denizli-Türkiye
  Telefon / Phone: +90-258-263-9311
  Elektronik
  posta
  adresi
  / E-mail
  address:
  acemsen@gmail.com
  Kabul
  tarihi
  / Date
  of acceptance:
  26 Şubat 2012 / February 26, 2012
  Bağıntı beyanı:
  C.B.Ş., C.Ş.: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak
  herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
  Declaration of interest:
  C.B.Ş., C.Ş.: The authors reported no conflict
  of interest related to this article.
  Case Reports / Olgu Sunumları DOI: 10.5455/jmood.20120226050800
  GİRİŞ
  İki uçlu mizaç bozukluğu, süreğenlik gösteren, tekrarlayan
  manik depresif dönemlerle seyreden ve yaşam boyu
  süren bir hastalıktır. Hastalık genellikle genç erişkinlik
  döneminde başlamakta ve bir hasta hayatı boyunca ortalama
  9 hastalık dönemi geçirmektedir (1). Hastalık
  dönemleri arası ortalama süre 2.2 yıl olup, hastaların
  %40’ı yaşam boyu 10’dan daha fazla hastalık dönemi
  geçirirken bazı hastalarda ise dönemler arası süre giderek
  uzamakta ve hastalık daha iyi bir seyir göstermektedir
  (2,3).
  İki uçlu mizaç bozukluğunda hastalığın tekrarlamasını
  ölçen araştırmalar hastalığın 1 yıl içinde yineleme oranının
  %37.5 yıl içinde ise bu oranın %87 olduğunu, hatta
  lityum korumasında olan hastaların bile %50’sinde hastalığın
  2 yıl içinde tekrarladığını bildirilmiştir (4,5). Angst ve
  arkadaşları iki uçlu mizaç bozukluğunda yaşam boyu
  yineleme riskini değerlendirdikleri çalışmalarında, hastalarda
  yılda 0.40 yeni hastalık dönemi görüldüğünü ve hastalığın
  başlangıcından 40 sene sonra dahi yineleme riskinin
  yüksek olduğunu belirtmişlerdir (6). İki uçlu mizaç
  bozukluğuyla ilgili yaygın kabullerden birisi de geçen
  süreye ve artan hastalık dönemi sayısına bağlı olarak
  giderek hastanın iyilik dönemlerinin kısaldığıdır (7).
  Bununla birlikte iki uçlu mizaç bozukluğunun seyrinin
  kestirilemez olduğu, ilerleyici kötüleşme ve hastalık
  dönemleri arası sürede kısalmanın hastaların çoğunluğu
  için geçerli olmadığı şeklinde görüş belirtenler de bulunmaktadır
  (8). Uzun süreli takip çalışmalarında bazı hastalarda
  hastalık dönemleri arası sürenin uzadığı hatta 10 yılı
  geçebileceği belirtilmiştir (9).
  Koruyucu tedavi kullanmamasına rağmen uzun süre
  yeni hastalık dönemi gözlenmeyen hastalara klinik pratikte
  rastlanmaktadır. Bu vakalarda bazen yıllar sonra bir psikososyal
  stres etmenine veya bir genel tıbbi duruma bağlı
  olarak hastalık tekrarlayabilmektedir. Bazen de bu hastalık
  döneminin açıklanmasında içsel ya da dışsal bir etmen
  saptanamamaktadır (10,11). Biz de bu yazımızda kendisi
  ve yakınlarının rızası ile ilk manik dönemini 21 yaşında
  Journal of Mood Disorders Volume: 2, Number: 2, 2012 - www.jmood.org 67
  C. B. Şengül, C. Şengül
  geçiren, sonraki 44 yıl boyunca hastalık öyküsü olmayan
  ve psikososyal işlevselliği iyi olan ve 65 yaşında ikinci
  manik dönemini geçiren bir olguyu sunmayı amaçladık.
  OLGU SUNUMU
  S.Ö., 65 yaşında erkek, emekli avukat, eşi ile yaşıyor,
  üniversite mezunu. İki hafta önce başlayan çok konuşma,
  yüksek sesle şarkı söyleme, sürekli alışveriş yapıp hediyeler
  alma, uyumama, kendini çok genç dinamik “bomba”
  gibi hissetme, artan cinsel istek, engellendiği durumlarda
  saldırganlık yakınmalarıyla eşi ve kızı eşliğinde psikiyatri
  polikliniğine getirildi. Alınan öyküde yakınmalarının iki
  hafta önce başladığı giderek arttığı bir hafta önce görüştükleri
  bir psikiyatrist tarafından ketiapin 100 mg/gün
  başlandığı ancak yakınmalarının artması üzerine tekrar
  getirildiği belirtildi. Yakınlarınca herhangi psikososyal
  stres etmeni tanımlanmadı. Özgeçmişinde 1967 yılında
  21 yaşındayken; uyumama, çok konuşma, çok enerjik hissetme,
  çok para harcayıp, sürekli yeni projeler üretme ve
  aşırı sinirlilik ile seyreden benzer şekilde yakınmalarının
  olduğu belirtildi. Bu belirtilerin 2-3 hafta devam ettiği ve
  o dönemde 2-3 hafta bir ruh sağlığı hastanesinde yatarak
  tedavi gördüğü öğrenildi. Hasta tedavi ile belirtilerinin
  düzeldiğini ve hastaneden taburcu olduktan sonra 1-2 ay
  kadar klorpromazin ve haloperidol kullandığını ancak
  daha sonra ilaç kullanımına devam etmediğini söyledi.
  Hasta hastalanmadan önceki yaşantısında zeki, çalışkan
  ve dışa dönük biri olarak bilindiğini ifade etti. Hasta 1966
  yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını
  ancak hastalanması sebebi ile devam edemediğini ve sağlık
  memurluğuna başladığını belirtti. Hastanın 1968 yılında
  Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandığı, sağlık memuru
  olarak çalışırken dışarıdan okulunu bitirdiği öğrenildi.
  Hasta, mezuniyet sonrası askerlik görevini sorunsuz
  tamamladığını ve askerlik dönüşü evlendiğini belirtti.
  1967 yılındaki manik dönemi sonrası herhangi psikopatoloji
  tarif etmeyen hasta ve yakınları olası depresyon, hipomani
  atakları açısından ayrıntılı olarak sorgulandı ve olası
  başka hastalık dönemi tespit edilemeyen hastanın 44 yıl
  boyunca psikososyal işlevselliğinin çok iyi olduğu bilgisine
  ulaşıldı. Herhangi bir genel tıbbi hastalık (diyabet,
  hipertansiyon, guatr, serebrovaskuler olay, v.b…), kaza,
  travma, sürekli ilaç, alkol ve madde kullanım öyküsü
  tanımlanmadı. Soy geçmişinde ruhsal bozukluk öyküsü
  yoktu. Yapılan ruhsal muayenede özbakımı abartılı (renk
  tercihi canlı), yönelimi tam, işbirliğine açık, istemsiz dikkati,
  konuşma hızı ve miktarı artmıştı, düşünce içeriğinde
  büyüklenme, duygulanımında oynaklık, mizacında öfori
  zaman zaman irritabilite, psikomotor aktivite artışı, uyku
  gereksinimi azalması saptandı. Hastanın fiziksel muayenesinde
  patolojik bulgu tespit edilmedi.
  Klinik olarak DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre iki uçlu
  mizaç bozukluğu manik dönem ön tanısı konan hasta tetkik
  ve tedavisinin düzenlenmesi amacıyla yakınlarının
  onayıyla yatırıldı. Yapılan rutin tetkikler (hemogram, üre,
  kreatinin, karaciğer işlev tetkikleri, elektrolidler, lipid profili,
  troid işlev tetkikleri, B12, folat) beyin manyetik görüntüleme
  tetkiki, ve elektroensefalografi sonucunda patolojik
  bulguya rastlanmadı. Böylece başka bir tıbbi duruma
  bağlı mani, ayrıca 21 yaşında da geçirilen bir mani öyküsü
  nedeniyle geç başlangıçlı mani tanısı dışlandı. Hastanın
  tedavisi ketiapin 400mg/gün, lorezepam 2.5 mg/gün olarak
  başlandı. Tedavinin 3. gününde ketiapin dozu 600
  mg/güne çıkıldı. Uykusu ve konuşma hızı, miktarı, ses
  tonundaki yükseklik oldukça düzeldi ancak büyüklenme,
  öfori, artmış psikomotor aktivitenin devamı üzerine ketiyapin
  800 mg/güne çıkılıp valproat 1000 mg/gün eklendi.
  Üçüncü hafta sonunda klinik olarak mani tablosu yatışan
  hastanın lorezepamı kesilip, ketiyapin 800mg/gün ve
  valproat 1000 mg/gün önerisiyle taburcu edildi. Kan valproat
  dozu bir hafta sonraki kontrolde 87,5 mg/dl olarak
  geldi. Sedasyon nedeniyle ketiyapin dozu 600 mg/gün’e
  inildi. İlk bir ay 15 günde bir, sonra her ay kontrol şeklinde
  6 aydır ayaktan takipte olan hasta halen ketiyapin 200
  mg/gün ve valproat 1000 mg/gün (valproat düzeyi 80.5
  mg/dl) kullanımını sürdürmektedir. Hastada bu süreçte
  herhangi metabolik bozukluk (kilo alımı, karaciğer işlev
  tetkiklerinde bozukluk) gözlenmedi.
  TARTIŞMA
  Bu olgu ikinci manik dönemini 44 yıl aradan sonra tekrarlaması,
  aradaki dönemde sosyal, kişisel, akademik ve
  mesleki işlevselliğinin tamamen iyi olması, herhangi bir
  depresyon, mani veya hipomani belirtisinin olmaması ve
  herhangi mizaç dengeleyici almamış olmasına karşın bu
  iyilik halinin devam etmesi açısından ilgimizi çekmiştir.
  Hastanın tedavisinde hem manik dönemde hem de koruyucu
  olarak etkisi gösterilmiş olan ketiyapin ve valproat
  tercih edilmiştir. Mizaç dengeleyici olarak valproatın seçiminde
  özellikle yaşlı hastaların tremor gibi yan etkilere
  68 Journal of Mood Disorders Volume: 2, Number: 2, 2012 - www.jmood.org
  Kırkdört yıllık iyileşme dönemi sonrası tekrarlayan mani: Bir olgu sunumu
  daha hassas olması göz önüne alınmıştır.
  Klinik olarak manik dönem sonrası uzun yıllar yineleme
  olmayan vakalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu hastalar
  mizaç dengeleyici kullansa, bu iyilik hali muhtemelen
  mizaç dengeleyicilere atfedilecektir. Kime mizaç dengeleyici
  başlanacağı, bu alanda çalışan araştırmacıların üzerinde
  önemle durduğu konular arasında gelmektedir.

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Olanzapin kullanırken hipomaniye kayabilirsiniz çabuk aşık olabilirsiniz örneğin olanzapin böyle tehlikeli tarafları var

  Leave a comment:


 • hamilton10
  replied
  Orjinal yazı sahibi: Bizerd View Post
  İranda filan eğitim almayı düşünebilirsiniz aileniz sünni ise bu çok bir şey ayrıca atak döneminde başkalarının kendi hakkında konuştuğunu düşünme kendi çok önemli biri olarak görme durumu olabilir.Temel önce işiniz yoks alt a bir işe girip paranızı kazanıp ruhi altyapısını kazanıp bu olaya girmek
  farscayı iranda eğitim alabilmek için mi örenmek istediniz

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Mesela antipsikyatri diye bir şey değil.Buna kendinizi kaptırısanız bipoları ciddiye almayıp atak geçirebilirsiniz.Genellikle hastalığınızı kabullenip hastalığı kabul etmek hastalığı insomnia gibi düşünüp hiç belli etmeden hayatınızı sürdürebilirsiniz

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  İranda filan eğitim almayı düşünebilirsiniz aileniz sünni ise bu çok bir şey ayrıca atak döneminde başkalarının kendi hakkında konuştuğunu düşünme kendi çok önemli biri olarak görme durumu olabilir.Temel önce işiniz yoks alt a bir işe girip paranızı kazanıp ruhi altyapısını kazanıp bu olaya girmek

  Leave a comment:


 • hamilton10
  replied
  Orjinal yazı sahibi: Bizerd View Post
  Anlayamadım derken
  felsefe dediniz ilgimi çekti ama hangi felsefeyi benimsiyeceğimizi tavsiye ettiniz onu anlamadım......

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Anlayamadım derken

  Leave a comment:


 • hamilton10
  replied
  Orjinal yazı sahibi: Bizerd View Post
  Tek yapacağım şii mezhepte namaz kılmayı öğrenmek.

  farsca öğrenip ilahiyat boyutundan mı bakıcaktın islamiyete.......

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Birde sporla filan bipoları yenmeye çalışmayın düşük dozda olsa her zaman ilaç kullanın

  Leave a comment:


 • hamilton10
  replied
  anlayamadım sizi.........

  Leave a comment:


 • Bizerd
  replied
  Tek yapacağım şii mezhepte namaz kılmayı öğrenmek.

  Leave a comment:

İşleniyor...
X