İmanla oynama sakın körebe.
Ediverir şeytan ansızın söbe.
Müminin işidir muhasebe.
Ediverir şeytan ansızın söbe…
***
İbadetine, ameline güvenme.
Seni övsün öven, kendini övme.
İçinden, dışından farklı görünme.
Ediverir şeytan ansızın söbe…
***
Takva bulan kalptir aslında Kâbe.
Takvasız bir kalpse ancak harabe.
Kulak ver içinde Hakkı talebe.
Ediverir şeytan ansızın söbe…
***
Etkileyenleri etrafından kov.
Ağzını, közünü Kevser ile ov.
Bilgiçliğinle eğer yaparsan şov
Ediverir şeytan ansızın söbe…

ORHAN AFACAN
25.08.2015-izmir