Duyuru

Collapse
No announcement yet.

_abilify

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • _abilify

  _abilify(15mg) kullanıyorum.kullanan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim..__

 • #2
  Abilify kullanmadım, ancak aynı sınıftan bir ilaç olan seroquel kullanıyorum, bipolar bozukluk için. Aşırı uyku yapıyordu, yakın zamanda doktorum azaltarak bıraktıracak.
  Abilify ile ilgili aşağıdaki sitelerde bir iki bilgi var. Ancak ingilizce.
  http://www.crazymeds.org/abilify.html
  http://www.remedyfind.com/treatments/24/283/

  Bir iki özet yapayım, bu ilaç 2002 de FDA onayı almış (şizofreniye karşı), 2004 te bipolar maniye karşı kullanımı da onaylanmış. Atipik antipsikotik denen yeni nesill antipsikotikler arasında imiş.
  Söylendiğine göre hem ülkemizde hem de yurtdışında göreli olarak yeni bir ilaç. Dolayısıyla fiyatı pahalı olsa gerek. Yeni olduğundan henüz fazla araştırma yapılmadığı, etkenliği benzeri ilaçlara göre karşılaştırılmış olmadığı belirtiliyor nette.

  Acaba doktorunuz bu ilacı hangi rahatsızlık için yazdı. Forumda bir iki yerde de abilify sözü edildiğini hatırlar gibiyim. Bir araştırın.
  Geçmiş olsun

  Yorum


  • #3
   _çok teşekkür ederim arkadaşım.bipolar mani olmadığını iliyorum ama şizofren değilim.yani öyle sanıyorum..

   Yorum


   • #4
    Eğer ssk, bagkur, emekli sandigi gibi kurum reçetesiyle ilacı alıyorsanız, doktor, ilaç ülkemizde hangi rahatsızlığa karşı ruhsat almışsa onun dışında bir şey yazamaz teşhise, ama teşhis kısmında bir şey yazar.
    Ama ilacı cepten alıyorsanıız durum farklı. Özel sağlık sigortaları nasıl işler onu da bilmiyorum. Ama bir teşhis yazmıştır reçeteye doktor mutlaka.

    Yorum


    • #5
     _yalnızca psikotik boz. yazıyo.onu da çok zor okudum zaten çok genel bir terim..ilacın kullanım amaçlarından biri akut şizofreni epizodları ama bilmiyorum kafam çok karışık.. :?

     Yorum


     • #6
      ABİLİFY

      YALNIZCA BU İLAÇLA İLGİLİ YANIT VERMEK İÇİN BU SİTEYE ÜYE OLDUM)İLAÇLA İLGİLİ ÇOK FAZLACA BİLGİM YOK.AMA BUNU YARIN KESİN OLARAK SONUÇLANDIRABİLİRİM.SADECE SÖYLEMEK İSTEDİGİM,
      ANTİPİSİKOTİK İLAÇLARIN PEK ÇOK KULLANIM ALANININ OLDUGU.YANİ PROSPEKTÜSTE YAZILAN HASTALIKLARDA VE ONUN DIŞINDAKİ HASTALIKLARDA ETKİ MEKANİZMALARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DOKTORLAR TARAFINDAN BAŞKA İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK TA KULLANILABİLİYOR.ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR AYRICA HİPER AKTİVİTE,DİKKAT EKSİKLİGİ HASTALIGINDA VE DEPRESYONDA BİLE KULLANILABİLİYOR.O YÜZDEN BU İLAÇLA İLGİLİ KAFANIZA TAKIP ENDİŞELENMENİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK.ÇÜNKÜ BU GRUP İLAÇLAR ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDAKİ ÇOCUKLARDA BİLE KULLANILABİLİYOR.RELAKS YANİ...SAKİN OLUN...BİR SAGLIKÇI OLARAK İÇİNİZİN RAHAT ETMESİ İÇİN NAÇİZANE BİLDİKLERİMİ YAZDIM.UMARIM İYİ GELİR...

      Yorum


      • #7
       ABILIFY
       Tablet

       Bristol-MS


       Etken Madde(ler):
       Aripiprazol

       Piyasa Şekilleri:
       10 mg: 28 tablet, 30 mg: 28 tablet, 15 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

       Kullanım Şekli:
       Abilify'ın önerilen başlangıç ve idame dozu yemeklerden bağımsız olarak günde bir defa uygulanan 15 mg/gün'dür. Klinik çalışmalarda 15 ile 30 mg/gün aralığındaki dozların etkili olduğu gösterilmiştir. Renal yetmezliği olan hastalarda ve hepatik yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıfı A, B ve C) doz ayarlaması gerekmez. 18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. 65 yaşve üzerindeki hastalarda doz ayarı gerekmez. Ancak, bu hasta popülasyonu ile olan deneyim sınırlıdır.

       Endikasyonları:
       Akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında endikedir.

       Kontrendikasyonları:
       Aripiprazole ya da herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.

       Uyarılar:
       Hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Psikotik hastalıklarda intihar girişimi olasılığı doğaldır, ilaç tedavisinin yanı sıra hasta yakından gözlenmelidir. Antipsikotik tedavi süresi uzayınca tardif diskinezi riski arttığı için, eğer tardif diskinezi belirti ve bulguları görülürse dozun azaltılması ya da ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Bu bulgular geçici olarak kötüleşebilir veya tedavi kesildikten sonra dahi ortaya çıkabilir. Aripiprazol dahil antipsikotik ilaçların uygulanması ile bağlantılı olarak kimi zaman Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) denilen potansiyel olarak ölümcül bir bulgu kompleksi bildirilmiştir. NMS'nin klinik belirtileri hiperpireksi, kas gerginliği, mental durumda değişiklikler ve otonom instabilite belirtileridir (düzensiz nabız ya da kan basıncı, taşikardi, aşırı terleme ve kardiyak disritmi). Ayrıca kreatin fosfokinazda artış, miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Eğer bir hasta NMS belirti ve bulguları geliştirirse, ya da NMS'nin diğer klinik belirtileri olmadan açıklanamayan yüksek ateş gelişirse, ilaç derhal kesilmelidir. Nöbet bozukluğu hikayesi ya da nöbetle ilişkilendirilen durumları olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Potansiyel olarak alfa1-adrenerjik reseptör antagonist aktivitesi nedeniyle, aripiprazol ortostatik hipotansiyon ile bağlantılı bulunabilir. Aripiprazol kardiyovasküler hastalığı (miyokard infarktüsü ya da iskemik kalp hastalığı hikayesi, kalp yetmezliği ya da iletim anormallikleri), serebrovasküler hastalığı ya da hipotansiyona neden olabilecek durumları (dehidratasyon, hipovolemi ve antihipertansif ilaçlarla tedavi) olduğu bilinen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Aripiprazol, iç vücut sıcaklığında bir artışa neden olabilecek örneğin yoğun egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlarla birlikte alımı ya da dehidratasyona maruz kalma gibi durumların söz konusu olacağı hastalarda uygun bir özen gösterilerek reçetelenmelidir. Antipsikotik ilaç kullanımı özofagus dismotilitesi ve aspirasyon ile ilişkilendirilmiştir. Aspirasyon pnömonisi riski olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen, demansla ilişkili psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir. Ölüm nedenleri çeşitli olmakla birlikte, ölümlerin büyük bir kısmının kardiyovasküler (ör. kalp yetmezliği, ani ölüm) veya infektif (ör. pnömoni) tabiatta olduğu düşünülmüştür. Aripiprazol demansla ilişkili psikozu olan hastaların tedavisinde kullanılmaz. Alzheimer hastalığı ile ilişkili psikozu olan yaşlı hastalarda, ölüm dahil serebrovasküler advers olaylar (ör. inme, geçici iskemik atak) rapor edilmiştir. Aripiprazol ile tedavi gören hastalarda görülen serebrovasküler advers olaylar için istatistiksel olarak anlamlı bir doz yanıt ilişkisi vardır. Tedavi edilen hastalarda hiperglisemi ve diyabet bildirilmiş, bazı vakalarda hipergliseminin aşırı derecede olduğu ve ketoasidoz, hiperosmolar koma veya ölüm ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Çok nadir hiperglisemi rapor edilmiştir. Şizofreni hastalarında arka plandaki diabetes mellitus riskinin yüksek olması ve genel popülasyondaki diabetes mellitus insidansının artmakta olması, atipik antipsikotik kullanımı ve glikoz anomalileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Atipik antipsikotiklerle tedavi edilen hastalarda hiperglisemi bağlantılı yan etki riski kesin olarak tahmin edilememektedir. Diabetes mellitus teşhisi konmuş ve atipik antipsikotiklere başlamış olan hastalar glikoz kontrolünün kötüleşmesi ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir. Diabetes mellitus risk faktörleri olan (örn. obezite, ailede diabetes hikayesi) ve atipik antipsikotik tedavisine başlayan hastalara tedavinin başlangıcında ve periyodik olarak tedavi süresince açlık kan şekeri testi yapılmalıdır. Bazı vakalarda, ilacın kesilmesine rağmen anti-diyabetik tedaviye devam edilmesi gerekmiştir. Hamilelik kategorisi C'dir. İnsanlarda sınırlı deneyim olduğu için, hamilelikte yalnızca eğer beklenen yarar fetusa karşı olan potansiyel riskten daha fazlaysa kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hastalara, aripiprazol alıyorlarsa emzirmemeleri önerilmelidir. 18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Hastalar, aripiprazolün kendilerini olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar dahil tehlikeli makinaları kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

       Yan Etkileri:
       Şizofreni hastaları üzerinde yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda görülen, tedavi gerektiren yan/advers etkiler: Çok sık (>%10): Baş ağrısı, uykusuzluk. Sık (>%1-<%10): Halsizlik, taşikardi, ortostatik hipotansiyon, bulantı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, somnolans, akatizi, sersemlik, tremor, ekstrapiramidal sendroma, bulanık görme. Bipolar mani hastaları üzerinde yapılan kısa süreli plasebo kontrollü çalışmalarda görülen, tedavi gerektiren yan/advers etkiler: Çok sık (>%10): Bulantı, somnolans, akatizi. Sık (>%1-<%10): Vücut katılığı, göğüs ağrısı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, miyalji, tremor, ekstrapiramidal sendroma, tükrük salgısında artış, konuşma bozukluğu, ajitasyon, bulanık görme. Nadir (>%0.1-<%1): Taşikardi, ortostatik hipotansiyon. Antipsikotik tedaviyle ilişkili olduğu bilinen ve aripiprazol ile ilişkili olarak da bildirilmiş istenmeyen etkiler arasında nadir nöroleptik malign sendrom bildirimleri ve tardif diskinezi ya da nöbet vakaları bulunmaktadır. Uzun Süreli Bipolar Mani Çalışmasında Bildirilen Yan/Advers Etkiler: Sinirlilik, tremor ve akatizidir. Pazara Sunum Sonrası Bildirilen Yan/Advers Etkiler: Çok nadir (<%0.01): Senkop, alanin aminotransferaz seviyelerinde yükselme, aspartat aminotransferaz seviyelerinde yükselme, GGT seviyelerinde yükselme, pankreatit, vücut sıcaklığı dengesinde bozukluk (ör: hipotermi, pireksi), alerjik reaksiyon (ör.anafilaktik reaksiyon, anjiyoödem, prurit veya ürtiker), hiperglisemi, diabetes mellitus, kreatinin fosfokinaz seviyelerinde yükselme, rabdomiyoliz ve priapizm.

       İlaç Etkileşimleri:
       Aripiprazolün SSS üzerindeki birincil etkileri göz önüne alındığı zaman, santral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, alfa1-adrenerjik reseptör antagonist akvitesi nedeniyle bazı antihipertansif bileşiklerin etkisini arttırma potansiyeline sahiptir. Hem CYP2D6 hem de CYP3A4 aripiprazol metabolizmasından sorumludur. CYP3A4'ü indükleyici ajanlar (ör. karbamazepin) aripiprazol klirensinde artış ve plazma seviyelerinde azalmaya neden olabilir. CYP3A4 (ör. ketokonazol) ve CYP2D6 (ör. kinidin, fluoksetin, paroksetin) aripiprazol eliminasyonunu inhibe edebilir ve plazma seviyelerini artırabilir. Ketokonazol ve aripiprazolün birlikte uygulanması, aripiprazol ve aktif metabolitlerinin EAA değerlerini sırasıyla %63 ve %77 artırır. Ketokonazol ve aripiprazol birlikte uygulanacağı zaman, aripiprazol dozu normal dozunun yarısına indirilmelidir. Diğer kuvvetli CYP3A4 inhibitörlerinin (itrakonazol) de benzer etkiler göstermesi beklenir ve benzer doz azaltması uygulanmalıdır, daha zayıf inhibitörler (eritromisin, greyfurt suyu) araştırılmamıştır. CYP3A4 inhibitörü kombinasyon tedavisinden çekildiğinde aripiprazol dozu artırılmalıdır. Kuvvetli bir CYP2D6 inhibitörü olan kinidin ile birlikte uygulanması sonucu, aripiprazolün EAA değeri %112 artmış ancak aktif metaboliti olan dehidro-aripiprazolün EAA değeri %35 azalmıştır. Kinidin ve aripiprazol birlikte uygulanacağı zaman, aripiprazol dozu normal dozunun yarısına indirilmelidir. Fluoksatin ve paroksetin gibi diğer kuvvetli CYP2D6 inhibitörlerininde benzer etkiler göstermesi beklenir ve benzer doz azaltması uygulanmalıdır. CYP2D6 inhibitörü kombinasyon tedavisinden çekildiğinde aripiprazol dozu artırılmalıdır. Güçlü bir CYP3A4 indükleyici olan karbamazepinin birlikte verilmesi sonucu, aripiprazolün ve aktif metaboliti dehidro-aripiprazolün Cmax ve EAA değerleri yaklaşık %70 oranında azalmıştır. Karbamazepin tedaviye eklendiğinde aripiprazol dozu iki kat artırılmalıdır. İlave doz artırımları klinik değerlendirme baz alınarak yapılmalıdır. Karbamazepin kombinasyon tedavisinden çekildiğinde aripiprazol dozu azaltılmalıdır.


       .. bunlar prospektüs bilgileri..
       elbetteki siz bu bilgiler ışığında kendinizce yorumlar yapıp endişelenmeyin..
       tüm endişelerinizi en iyi cevaplıyacak olan size bu ilacı yazan meslektaşımdır.. onla konuşup bu endişelerinizi paylaşmanızı tavsiye ederim.. geçmiş olsun!
       www.drsma.com

       Yorum


       • #8
        _teşekkür ederim arkadaşım.

        Yorum


        • #9
         cure for diabetes

         Hi.
         Someone ordered antidiabetic drugs on this site? - wwwhealt.com/group.php?group_id=53

         Yorum


         • #10
          Re: cure for diabetes

          Orjinal yazı sahibi: Donsunsusyday
          Hi.
          Someone ordered antidiabetic drugs on this site? - wwwhealt.com/group.php?group_id=53
          u cannot find tha answer of you question in this topic? u know?

          Yorum

          İşleniyor...
          X