Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Dopamin, serotoninin gizli silahı

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • Dopamin, serotoninin gizli silahı

  Akıllı bir dopamin ilacı depresyon, mani veya ruhsal hassasiyetleriniz için mucizeler yaratabilir. Sorun böyle bir ilacın olmaması.

  Dopamin. Son iki yıldır dopamin, bültenimin istenen "yılın nörotransmitter" ödülünü alıyor. "Archives of general psychiatry" dergisinin mart 2007 sayısındaki bir makalede Emory Üniversitesi'nden Broadie Dunlop ve Charles Nemeroff üç kere şampiyon olan hakkında bir dosya açmakta.

  Makalenin ilk kısmı dopaminin depresyondaki rolüne odaklanmaktadır. Evet, konu depresyon olunca düşünmeye meylettiğimiz nörotransmitter serotonindir ancak yazarların işaret ettiği üzere çok sayıdaki hayvan çalışması ve gen araştırmaları ile insanlar üzerindeki beyin görüntüleme ve diğer bulgular "majör depresyonun dopamin salınımındaki düşme haliyle ilişkili olduğuna dair hipotezi desteklemektedir."

  Serotoninle ilgili sorun

  1960'ların "depresyonun monoamin hipotezine" yol açan araştırmaları serotonin ve norepinefrinin yanında dopamine açıkça işaret ediyordu. Ancak aynı dönemde trisiklik antidepresanlar sahneye çıkıyordu bu da dopaminin gözden kaçmasına yol açıyordu. Daha sonra SSRI'ların yükselmesi serotoninin tüm dikkati toplaması anlamına geliyordu.

  Bu da yazarların işaret ettiği üzere "çoğu antidepresan tedavisi direkt olarak dopamin salınımını geliştirmemektedir, bu da düşük motivasyon, konsantrasyon ve zevk gibi kalıntı belirtilere yol açmaktadır."

  Yazarlar majör depresyon tanısı için gerekli iki semptomdan birinin "anhedonia, yani zevk almada mutlak veya nispi yokluk olduğunu" bildirmektedir. Anhedonia evrensel olarak depresyonun "çekirdek" semptomu kabul edilir. Dopaminin beynin ödül sisteminde keyif ve pozitif duygusal halleri tetiklemek dahil anahtar rol üstlendiği iyice netleşmiştir.

  Yazarlar amfetamin uygulanan 24 deneğin beyin görüntüleri üzerindeki bir 2005 yılı Toronto Üniversitesi çalışmasına atıfta bulunuyor. Ağır şekilde depresif olan denekler ilacın ödüllendirici etkisine aşırı duyarlılık tepkisi göstermiştir ve beyin görüntülemeleri beynin ventrolateral prefrontal ve orbitofrontal kortekslerinde (caudate ve putamen) aktivasyon göstermiştir.

  Dunlop ve Nemeroff'un açıkladığı gibi "bu bulgular majör depresyonda dopamin devresi işlev bozukluğuna işaret etmektedir".

  Bu bağlamda, ilk jenerasyon antidepresanlar en modern olabilir. MAO inhibitörleri, norepinefrin ve serotonin yanında dopamin parçalanmasının da önüne geçer. Atipik depresyonlu (kederli, bitkin ve uyuşuk bazı özelliklerini tanımlamaktadır) bireyler için MAO inhibitörleri son yerine ilk tercih tedavi seçeneği oluşturabilir.

  MAO inhibitörleriyle aynı zamanlarda çıkan trisiklik antidepresanlar da norepinefrin etkileriyle prefrontal kortekste dopamini endirekt olarak yükseltebilir. SSRI gibi yeni nesil antidepresanlara bakalım. İronik biçimde, yazarların işaret etiği gibi, SSRI'lar işe yaradığında bunun sebebi serotonin ve dopamin sistemleri arasındaki etkileşim olabilir. Yazarlar, 1996 yılı Alman çalışmasına göndermede bulunuyor. Çalışmada SSRI'lara yanıt veren hastaların -ama yanıt veremeyenler değil- striatumda D2 reseptörlerine dopamin bağlanmasında artış sergilediği ve D2 bağlanması ile Hamilton Depresyon Ölçeği skorundaki iyileşme arasında korelasyon olduğu bulunmuş.

  Diğer bir ifadeyle, dopamin, serotoninin gizli silahı olabilir. Bu sonuca varmak için henüz çok erken ancak güçlü bir hipotez için altyapıya sahibiz, gelecek yıllardaki "yılın nörotransmitteri" ayrımının yanı sıra...

  Moda deyimi yapmak

  Dopamine olan desteğinizi göstermek için dopamin molekülü şeklindeki bir dopamin süsü siparişi verebilirsiniz. MadeWithMolecules'deki reklam kopyasından:

  "Aşık olmaya eşlik eden arzu hisleri dopamindeki artışa bağlıdır."

  Bunu serotonin olarak alın.

  Dopamin yolakları


  Dopamin çarkıfelek finalindeki kategori olsaydı, her şeyinizi riske ederken kendinizden emin olur muydunuz?

  Çoğu dopamin üreticisi nöron beyin köküne yakın bölgelerde yer almaktadır. Aksonları spesifik kortikal ve subkortikal yapıları uyarmak için üç spesifik ama örtüşen yolak içinde uzanır (medial önbeyin tomarı boyunca). Tersine, serotonin ve norepinefrin dağılım kalıpları çok daha dağınıktır.

  Beynin subkortikal bölgelerindeki nigrostriatal yolak motor planlama ve hareket ayrıca bilişsellik üzerinde belirgin bir role sahiptir. Frontal ve temporal kortekslere çıkıntı gösteren mezokortikal yolağın konsantrasyon ve çalışma hafızası gibi yönetici işlevler için hayati önemde olduğuna inanılmaktadır. Limbik sisteme çıkıntı oluşturan ve hipokampus ve amigdalayı içeren mezolimbik yolak, özellikle motivasyon, zevk deneyimleri ve ödül için önemlidir.

  Ayrıca tuberofundibular yolak vardır. Bunu doğru okumayı öğrenirseniz kimse zekanızı sorgulamayacaktır. Bu yolak hipotalamusun bir bölgesinden diğerine uzanır ve hipofiz bezinden prolactin ve growth hormon salgısını düzenler.

  Yenilerde araştırmacılar dopaminin talamusu bir kaç yol boyunca uyardığını keşfettiler. Bu yolağın biliginin talamus boyunca neokorteks, striatum ve amigdalaya transfer edilmesinine kapılık etmeye katkıda bulunabileceği speküle edilmiştir.

  Dopamin yaşam döngüsü

  Dopamin, presinaptik nöronda fenilalanin ve tirosin amino asitlerinden sentezlenir. "Fazik" dopamin salgısı patlama şeklindeki ateşleme ile karakterizedir ve ödül öngörenler gibi davranışsal uyaranlara cevaben ortaya çıktığına inanılmaktadır. (Ç.n. Sigara, kahve gibi...) Tersine, "tonik" dopamin salgısı yavaş ve düzensizdir.

  Dopamin, presinaptik nöronun akson uzantısından postasinaptik nörondaki iki tip reseptöre bağlanmak üzere salınır: D1 ve D5 reseptörlerinden oluşan dopamin 1 ailesi ve D2, D3 ve D4 içeren D2 ailesi.

  Dopaminin bağlandığı reseptör tipine göre nöronun içinde farklı, hatta ters kimyasal aktiviteler ortaya çıkar. Örneğin D1 reseptörüne bağlanma "adenilat siklaz" aktivitesini tetiklerken, D2 reseptörüne bağlanma bu aktiviteyi azaltır.

  Dopamin sinanpstan presinaptik nöron tarafından geri emilim veya COMT veya MAOI adı verilen enzimce parçalanma yoluyla temizlenir. COMT ve bunun "val/met" varyasyonu, genetikçilerin, beyin bilimcilerinin ve farmasötik endüstrisinin ciddi ilgi odağıdır.

  Dopafare

  Dopaminin etkileri üzerine bildiklerimizin çoğu kemirgenler üzerinde yapılan çalışmalardan gelmektedir. Kronik orta dereceli strese maruz kalmak, ödüllere tepki vermede düşüş ve azalmış cinsel ve agresif davranışlarla karakterize bir "hayvan depresyon modeline" yol açar. "Öğrenilmiş çaresizlik", "zorla yüzdürme testi" ve "efor harcama" küçük yaratıkları etkili bir şekilde düşük hareket ve ödüllerin peşinden gitme yokluğu ile gözlemlenebilen "denemenin ne anlamı var?" haline sokar.

  Depresif fareler antidepresanlarca (SSRI'lar dahil) tersine çevrilebilen veya dopamin agonistlerince önlenebilen değişmiş mezolimbik dopamin işlevi sergiler.

  Araştırmacıların favori bir projesi bir "nakavt" faresi tasarlamak ki bu belirli bir genden yoksundur, çeşitli şartlara maruz bırakmak ve ne olacağını gözlemektir. Dunlop ve Nemeroff spesifik "par-4" işlevinden yoksun farelerin incelendiği 2005 Harvard çalışmasına atıfta bulunuyor. Hayır, bu golf hakkında değil ama herhangi bir pazar günü aynı sonucu insanlardan da alabilirsiniz. Par-4 programlanmış hücre ölümünde görevli olan ve nöronun içinden D2 reseptörü ile etkileşime giren bir proteini içerir. Bu farelerdeki par-4 geni daha çok "triple bogey-7" geni gibi hareket etti (hücrelerin içinde bozulmuş dopamin sinyaline işaret eder). Sonuç olarak denizciler gibi lanetli bu zavallı yaratıklar golf sopalarını dizlerinde kırdılar ve aileleriyle daha çok zaman geçireceklerine yemin ettiler.

  Dopamin-serotonin yakınsaması

  SSRI'lararın klinik yararlarını göstermeleri tipik olarak iki hafta alır, kimyasal görevlerini tamamlamış olmaları gerekenden çok sonra... Dunlop ve Nemeroff şöyle diyor: "Bu zamansal uyuşmazlık, depresif epizoddan iyileşmede başka bazı mekanizmaların etkinliğine işaret etmektedir."

  Yazarlar iki orta beyin bölgesindeki (ventral tegmentum ve subsrantia nigra) serotonin ve dopamin sistemleri arasındaki, dopamin üreten nöronların yakınlardaki serotonin hücrelerinin hedefi olduğu (orta beyin rafesinden yağan) "önemli etkileşim"e başvuruyor. Ayrıca serotonin 1a reseptör aktivasyonu, prefrontal kortekste be orta beyinde (nucleus akumbenste) dopamin salınımını uyarmakta, orta beynin dorsal striatum bölgesindeyse inhibe etmektedir. Aynı zamanda serotonin 2c reseptörlerinin aktivasyonu, mezokortikal ve mezolimbik işlevi inhibe etmektedir.

  Serotonin antidepresanlarıyla kronik tedavi, "dopamine bağlı depresif semptomların iyileşmesine katkıda bulunabilecek şekilde" ventral tegmentum bölgesindeki dopamin nöronlarının serotonin 2b ve 2c reseptörlerinin aksiyonunu düzenleyebilir.

  Şu ana kadar tüm bu konuşmalar "düşündürücü"dür.

  Dopa-ilaçlar

  Son olarak dopamin geliştirici antidepresanlar ve antidepresan imkanı araştırılan dopamin ilaçları hakkında kısa bir özet:

  - Dopamin, serotonin ve norepinefrinin parçalanmasını önleyen MAO inhibitörleri, atipik depresyon ve "anerjik" bipolar depresyon için daha fazla etkinliğe sahiptir.

  - Wellbutrin dopamin geri emilimini bloke eder, ama dopamin taşıyıcı bölgelerin sadece %22-26'sına bağlanır (tersine, SSRI'lar serotonin taşıyıcı bölgelerin %80 ve daha fazlasına bağlanırlar)

  - Depresyon tedavisinde Ritalin gibi psikostimülanlar, trisiklik ve MAO inhibitörlerinden daha aşağıda bulunmuştur.

  - Parkinson ilaçları d2 agonistleri gibi hareket eder. Üçü, Parodel (bromocriptine), Travastal (piribedil) ve Permax (periglide) küçük çalışmalarda depresyon tedavisi için umut vaat etmiştir.

  - Bir diğer parkinson ilacı, Mirapex (pramipexole), d3 reseptörünü tercih eder ve küçük çalışmalarda tek uçlu ve iki uçlu depresyonun tedavisi için umut vaat etmiştir.

 • #2
  Bu esnada bizler aptal ilaçlarla sıkışmış durumdayız

  American Journal of Psychiatry nisan 2007 sayısı, Harvard'dan Bruce Cohen ve William Carlezon'un "şu dopaminden yeterince edinemiyorum" başlıklı makalesini içeriyor. Yazarların işaret ettiği gibi "birçok bağlantıları sayesinde dopamin nöronları, beklenti, ödül, etkinlik, dikkat, dürtü ve psikiyatrik hastalığın tabanının ta kendisi-duygudurum düzenlemesinde görev alır."

  Doğal olarak, dopamin düzensizliği şizofreni, bipolar, depresyon, DEHB ve madde kullanımında töhmet altındadır. Stimülan ve bazı uyuşturucular dopamin sinyalini arttırırken antipsikotikler dopamin blokajı düzenler.

  Şimdi zurnanın zırt dediği yer... Makale, aynı sayıda yer alan ve dopamin blokajının beyin boyunca ne yaptığı hakkındaki Toronto Üniversitesi çalışmasına atıfta bulunuyor. Evet, antipsikotikler mani ve psikozu temizlemede iyi işe yarıyor ama çoğu zaman hastaların kendilerini daha kötü hissetmesi pahasına...

  Çalışma, şizofreni tanısı konmuş ve zyprexa veya risperdal'e başlatılmış 12 hastayla ilgiliydi. Hastaların PET taramaları yapıldı ve öznel hissiyatları sorgulandı. Daha düşük iyi olma hali ve daha yüksek disfori bildiren hastaların beyin taramaları daha yüksek dopamin blokajı sergileme eğilimliydi.

  Beyin kökünün üstündeki striatum bölgesi, "dopamin merkezi"dir. Buradan, dopamin aktif nöronlar öteki beyin bölgelerine çıkıntı oluşturur. Çalışmada striatum bölgesindeki dopamin reseptörlerinin blokajının bozulmuş bir ruhsal işlevle güçlü bir ilişkide olduğu bulundu. Çalışma aynı zamanda temporal lob gibi ekstrastriatal bölgelerdeki blokajın değişmiş duygusal regülasyonla ilişkili olduğunu buldu.


  Etki, maliye bakanlığının tüm banka hesaplarınızı dondurması kadar zor algılanabilirdir. Doğru; mani veya psikozunuz gitmiştir ama bu sefer yeterli şekilde düşünüp hissedemezsiniz. Doğal olarak hasta da uyumsuzlukla suçlanır. Makaleye göre:

  Yeterli dopamin sinyallemesi olmaksızın hastalarımız iyi hissetmemektedir. Dopamin sistemleri işlevsizken hastalar bir değişiklik arar. Bu, dopamini bloklayan antipsikotik ilacın bırakılması gibi olabilir. (Ç.n.yakın zamanda benim yaptığım gibi) Ya da bu durum kendini dopamin etkinliğini arttıran kokain gibi uyuşturucu kullanımı ile gösterebilir. Her iki şekilde de hastalar muhtemelen dopamin işlevini restore etmeye çalışmaktadırlar.

  Açıkçası bir çoklarımız için stimülanlar ve antipsikotikler birer nimet gibidir. Ama dopamin ilaçlarımızın beynin hangi bölgesinde istenmediklerini bilemeyecek kadar aptal olduğunu da biliyoruz. Mevcut envanterimiz direkt olarak dopamin sistemi üzerinde çalışmakta, ancak makale, endirekt etkili ilaçların geliştirilmesinde daha akıllı bir stratejinin yatabileceğini öne sürmekte. Bir ihtimal, nöronları dopaminle geri bildirim döngüsü içinde olan endorfin, dinorfinin hedef alınması. Bir diğeri de dopamin salınımı ve alımıyla bağlantılı hücre içi sinyalleme hakkında daha fazla öğrenmek.

  Bu arada bizler de antipsikotik dozunun düşürülmesi ve uyuşturucuya hayır demek gibi düşük teknoloji çözümlerle sıkışmış durumdayız. Belki sizin psikiyatristiniz yaratıcı bir geçici çözüm getirebilir ama önce endişelerinizi dinlemesi gerek, gerçekten dinlemesi.

  Sevdiğinize bir dopamin sevgililer günü hediyesi gönderin

  Bunu uydurmuyorum: Zazzle.com'dan kalp üzerine yerleştirilmiş dopamin molekülü kartı satın alabilirsiniz. İçinde şöyle yazıyor: "Tatlım, dopamin seviyelerimi kabartıyorsun."

  Yorum


  • #3
   Makalenin aslına http://www.mcmanweb.com/dopamine.html adresinden ulaşabilirsiniz

   Yorum


   • #4
    Çeviriyi geri zekalı bir tablette yapıyorum, bazı kelimeleri kafasına göre değiştiriyor. Anlamsız ifadelere rastlarsanız bildirin, düzelteyim.

    Yorum


    • #5
     bence de bir insanın depresyondan kurtulması için hem serotonin hem de dopamine ihtiyacı var antipsikotik kullanmak zorunda bırakıldığım için biliyorum
     dopamin yoksunluğu nedeniyle şevk motivasyon enerji keyif öföri heyecan eksikliği,yorgunluk,apati,yavaş düşünme ve depresyon oluşur.

     l-tirozin
     l-fenilalanin
     b-kompleks
     b6
     rhodiola takviyeleri dopamini yükseltirmiş

     Yorum


     • #6
      MAO inhibitörleri Türkiye de satılmıyor diye biliyorum. Aurorix var ama bu tam anlamıyla MAO değil. Aurorix beni rahatsız etmişti. ..ciddi dopamin sorunum olduğunu anladım. Peki doktorum anlıyor mu?...

      Yorum


      • #7
       Berbat bir çeviri

       Yorum


       • #8
        Orjinal yazı sahibi: birzamanlarben View Post
        Berbat bir çeviri
        Haklısın. Daha iyilerini senden bekliyoruz

        Yorum


        • #9
         Entellektuel ve Eleştirisel zekamà toz kondurmam.film eleştirmenleri film yönetmiyor biliyorsun.ama çatır çatır film eleştiriyor.

         Yorum


         • #10
          Orjinal yazı sahibi: delidumrul View Post

          Haklısın. Daha iyilerini senden bekliyoruz
          delidumrul belki özel bir soru ama ingilizceyi nerede öğrendin anadolu lisesinde mi?

          Yorum


          • #11
           Orjinal yazı sahibi: birzamanlarben View Post
           Entellektuel ve Eleştirisel zekamà toz kondurmam.film eleştirmenleri film yönetmiyor biliyorsun.ama çatır çatır film eleştiriyor.
           Film eleştirmenliği için bir kaç fırın ekmek yemek gerek. Çeviri eleştirmenliği ünvanını kim kaybetmiş de sen buldun?

           Yorum

           İşleniyor...
           X