Çareden ziyade bir kaçış bir avuntu ve aslında çarede olabilir geçici çözüm gibi mesela alkol rahatlatıyor sosyal ortamlarda veya başka şeyler.. unutturuyor...