Birisi veya birileri ile oturursunuz. Knouşursunuz. Sonra bir sessizlik olur. Sessizlik sürer sürer sürer. Bu sessizlik çok rahatsız eder kişiyi. Bir...