kişilerarası algı ve yükleme
Sosyal Psikoloji

Kişilerarası Algı ve Yükleme

23 Aralık 2016 Psk.Dr.Sezai Kalafat 0

Kişilerarası algı çevremizdeki insanların davranışlarını açıklama, anlama ve tahmin etme girişimizle ilgilenir. Bizler, bir anlamda insanlarla etkileşim içerisinde olup onların davranışlarını anlamlandırmaya çalışmamak ve gelecekte nasıl davranabilecekleri hakkında tahminde bulunmamak imkânsız olduğundan dolayı, bilim adamı […]

tutumlar
Sosyal Psikoloji

Tutumlar

23 Aralık 2016 Psk.Dr.Sezai Kalafat 0

Tutum bir nesneye ya da bir kişiye karşı, inanç, duygu ve davranış eğilimlerimizin görece durağan örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Tutumun üç temel bileşeni vardır bunlar; inanç, duygu ve davranış eğilimleridir. İnançlar bir nesne hakkındaki temel bilgi […]